5.8.12 Jiřičky a stehlík

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

Jiřičky a stehlík.

 

Ze dne: 

5.8. 2012

 

Místo konání:

Plzeňsko

 

Vlastní zpráva:

 

Druhá vlna mláďat je v plném proudu.

Kosové, vrabci, sýkory,  jiřičky a leckde i divoké kachny usedli opět na hnízda, krmí či vyvádějí svá mláďata. Některé druhy ptáků totiž hnízdí dvakrát do roka, nebo v případě, že přijdou o první snůšku, tak zasednou znovu.

Druhá vlna hnízdění není zpravidla tak silná jako ta první, ale u některých druhů řešíme problémy s hnízděním či donesenými mláďaty ještě v srpnu.

Zatímco odchovaná mláďata z první vlny v těchto dnech vypouštíme zpět do volné přírody, tak ta z druhé vlny k nám do stanice teprve přicházejí.

 

Nosí štěstí, ale nikdo je na oknech a fasádě moc nechce.

V hliněném hnízdečku vystlaném peříčky koukají za oknem mláďata …..?

Jiřičky obecné hnízdí vždy vně budovy, na fasádě, pod římsou či v koutě okenního rámu. Uzavřené hnízdo do kterého není vidět, s vletovým otvorem v horní části, si staví z bláta. Jiřičky hnízdí většinou dvakrát do roka a než mláďata opustí hnízdo krmí je oba rodiče několik týdnů venku nachytaným létajícím  hmyzem. Jiřičky u nás nezimují a každý podzim koncem měsíce září nebo začátkem října v hejnech odlétají do teplých krajin.  Podle pranostiky jsou jiřičky poslem jara, nosí lidem štěstí a každý sedlák, když se mu v dubnu vrátily z Afriky věděl, že ten rok nebude špatný a že je třeba si je na statku hýčkat. Dnes můžeme jiřičky potkat i ve městě a mimo hospodářské budovy či statky. Jejich výskyt je závislý hlavně na hnízdních možnostech a dostatku potravy. Největší kolonie bývají na kravínech, vepřínech či v místech, kde nejsou lidmi pronásledovány a nějaká ta hromádka trusu od mláďat pod hnízdem zas  až tak nevadí. V Plzni můžeme historicky kolonii jiřiček najít na budově staré polikliniky na Denisově nábřeží či v areálu FN na Lochotíně. Mimo Plzeň je pak například velice pěkná hnízdní kolonie v podloubí měšťanských domů na náměstí v Telči.

Nově se jiřičky začaly stěhovat i pod betonové silniční mosty a bohužel i na nově opravené a nezabezpečené budovy, přičemž preferují světlé, bílé a žluté barvy omítky. No a právě nové fasády, okenní rámy a nově obsazené budovy jsou často problém, se kterým se na nás majitelé objektů obracejí. Při rekonstrukci nemovitosti se totiž s tímto „problémem“ zpravidla nepočítá a vše se řeší následně a mnohem složitěji. A přitom by kolikrát stačilo jen málo. Pokud by už projektant do projektu zapracoval mechanické zábrany a nebo lapače trusu, které by do budoucna problém řešily. To by se ovšem muselo na věc přijít mnohem dříve, než až když  jsou zaneřáděná okna či fasáda od trusu a kuliček hlíny.

 

Na fotografii:

-  vypouštění mladé jiřičky obecné, donesené ze strženého hnízda na Vinicích, odchované

v ZSŽ Plzeň a vypouštěné v areálu ZD Červený Hrádek.

- hnízdo jiřiček  na náměstí v Telči

- hnízdní kolonie jiřiček v areálu ZD Červený Hrádek.

 

  

  

  

  

 

 

Milovníci parkovišť a solitérních stromů.

Na bodláčí sedí jedlík, pestré peří, je to …..?

V blízkosti lidských staveb a v návaznosti na ně hnízdí i stehlík obecný. Ten zase k hnízdění vyhledává menší mladé stromy řídce nasázené na obrovských parkovacích plochách před supermarkety. Zavolá-li někdo, že našel mladého ptáčka uprostřed sluncem rozpáleného parkoviště kde je občas nějaký ten vyčouhlý mladý listnáč s drobnou korunou, je na 99% jasné, že se jedná o vyvedené mládě stehlíka. Stehlík obecný je takový český kanárek, který se velice nápadně projevuje svým nezaměnitelným hlasovým projevem a zbarvením peří. Nenápadné hnízdečko ze stébel trávy, topolového chmýří a chlupů si šikovně staví do vidlice v koruně stromku. Na obrovské parkovací ploše OC na Borech jsem v korunách uměle vysazených listnáčů našel hnízd stehlíků hned několik. Pouze jedno však bylo obsazené a z něj bylo také nám na stanici dovezené ono čerstvě vyvedené mládě. Stehlíka našla a po telefonické domluvě dovezla paní Šárka. Létání mu ještě moc nešlo - co pokus, to náraz do nějakého toho nablýskaného zaparkovaného vozu. I přesto jsem se rozhodl následně mládě na lokalitu rodičům vrátit a vcelku se to povedlo. Oba rodiče ho podle zvuku našli okamžitě. Následně jsem pomalým přesunem mláděte směrem k souvislejšímu pruhu zeleně dostrkal celou rodinku až tam, kam jsem potřeboval. V zeleném pruhu u Sukovy ulice by se mělo mládě už naučit samo bezpečně létat a následně i přesunout k ostatním sourozencům, kteří poletovali na lokalitě.

 

Vrátit mládě na lokalitu rodičům a do jejich péče je vždy ta nejlepší varianta, která může být. Nikdo z nás na stanici není schopen totiž mladé juniory naučit tak dobře létat a hledat potravu právě  tak, jak to dokáží jejich ptačí rodiče.

 

Na fotografii:

Čerstvě vyvedené mládě stehlíka obecného i s rodiči, nalezené na parkovišti u obchodního komplexu v Plzni na Borech. Případ ze dne 4.8.2012, kdy bylo mládě nalezeno, odchyceno a dovezeno na ZSŽ v Plzni a zhruba po dvou hodinách opět vráceno rodičům na parkoviště. Rodiče si mládě odvedli jinam a vše dobře dopadlo. Rovněž foto nalezeného hnízda, ze kterého mládě vylétlo. 

 

 

  

  

 

 

 

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)


E-mail