Užitečné odkazy

 

Národní sít záchranných stanic ČR www.zvirevnouzi.cz
Kroužkovací stanice Národního muzea Praha www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/krouzkovaci-stanice#o-nas
Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org
Česká společnost ornitologická (ČSO) www.birdlife.cz
Čapí hnízda - hnízda čápů bílých (ČSOP) www.birdlife.cz/capi
Telemetrické sledování dravců www.birdtelemetry.cz
Ptačí budky, hmyzí domečky, ekologický šetrné výrobky  a produkty www.zelenadomacnost.com
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
 Státní veterinární správa www.svscr.cz
 Plzeňský psí a kočičí útulek www.utulekplzen.cz/
Svoboda zvířat www.svobodazvirat.cz
Český svaz chovatelů (ČSCH) www.cschdz.eu
Chovatelé poštovních holubů (ČMS CHPH) www.postovniholub.cz/
Český svaz včelařů www.vcelarstvi.cz
Povodí Vltavy a.s. www.pvl.cz
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje www.hzscr.cz/hzs-plzenskeho-kraje
Město Plzeň www.plzen.eu
Plzeňský kraj www.plzensky-kraj.cz
Deratizace, desinsekce, desinfekce www.desinsekta.cz
AOPK Invazní druhy živočichů a rostlin invaznidruhy.nature.cz/aktuality/nova-metodika-k-vybranym-invaznim-druhum/