30.05.10 - Fretka

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

název - téma:

Fretka

ze dne:

30.05.2010

místo konání, oblast:

Plzeň

 

vlastní zpráva:

Pěkný den všem a v příloze posílám naše oficiální stanovisko ke kauze „Zajištění a následné utracení fretky tchořovité v Plzni“. Zároveň upozorňuji, že rezolutně odmítám tento případ řešit s „půlkou“ republiky a obhajovat své rozhodnutí, které jsem udělal, vědom si všech následků, a za kterým si pevně stojím. Pokud má někdo na tento problém jiný názor, je to čistě jeho věc, má na to svaté právo a já mu ho nevyvracím, ale zodpovídat se budu pouze orgánům státní veterinární správy, případně jiným složkám, které mají ze zákona právo danou věc prošetřit a posoudit. Podrobnosti v přiloženém materiálu.

 

K čemu vlastně došlo?

Dne 30.5.2010 kolem 19.hodiny převzala profesionální odchytová služba Městské policie Plzeň od nejmenovaného nálezce samce fretky tchořovité, který bezprizorně pobíhal a ohrožoval bezpečnost silničního provozu na křižovatce ul. Štefánikova a Přední cesta (Plzeň – Černice).

Pohotový strážník MP v civilu (mimo službu) zcela logicky a správně zvíře odchytil a předal svým kolegům z odchytové služby. Při odchytu a manipulaci se zvířetem ho však fretka nepříjemně pokousala na obou rukách a to tak, že musel následně vyhledat lékaře. Ještě před tím však zajel s odchytovou službou MP a odchycenou fretkou na privátní veterinární kliniku k vyšetření zvířete, aby se ujistil, že mu z pokousání nehrozí žádné nebezpečí a že zvíře je zdravé. Na soukromé veterinární klinice bylo odchycené zvíře vyšetřeno a vráceno hlídce MP zpět s částečně vyplněným „Osvědčením o zdravotním stavu zvířete při vyšetření na vzteklinu“. Toto osvědčení však bylo bez podpisu veterinárního lékaře, razítka i názvu kliniky a pouze konstatuje, že pan XY byl 30.5.2010 pokousán fretkou, u které není znám ani její majitel, ani její původ! Jediný výsledek vyšetření je, že do pěti dnů je třeba vyšetření zopakovat! Tento papír bez jakéhokoli potvrzení, podpisu a zodpovědnosti je pokousanému a jeho ošetřujícímu lékaři k ničemu. Nikdo totiž nepodepsal a nepotvrdil, že zvíře vzteklinu opravdu nemá!!!!

Po telefonické konzultaci s odchytovou službou MP jsme spolu s tímto neúplným osvědčením fretku cca ve 20:00 hod. (aniž bychom museli a měli) přijali k nám do záchranné stanice živočichů (zajistili) a pokousaného poslali na nezbytně nutné vyšetření do FN Plzeň (Infekční oddělení) dle standardního postupu pro případ pokousání člověka zvířetem, podezřelým z nákazy. Druhý den v pondělí 31.5. 2010, jsem o celém případu telefonicky informoval a další postup konzultoval s místně příslušnou Krajskou veterinární správou a Magistrátem města Plzně, Odborem životního prostředí (který zajišťuje věci nalezené – zvířata živá). S oběma úřady jsme se shodli, že by bylo v tomto případě bezpečnější, s ohledem na zdraví a život člověka, zvíře utratit a odeslat na speciální vyšetření. Proto v pondělí 31.5. 2010 v 16:00 hod. jsme předali zvíře na soukromou veterinární kliniku s žádankou o jeho utracení a odeslání k vyšetření na vzteklinu. Tento postup považuji za daných okolností za jediný správný a opodstatněný.

 

Proč jsem se tak rozhodl?

I. Lidský život a zdraví považuji za důležitější než život fretky!

Sám jsem sice profesionální ochranář zvířat a neváhám se třeba pro zamotaného rorýse spustit na laně z paneláku či pro „obyčejného“ vrabce do šachty, ale nadsazovat život zdegenerovaného zvířete (což fretka je) nad lidský mi přijde jako nemoc tohoto v tomto směru psychicky postiženého národa.

II. Zajištěné zvíře bylo neoznačené, bez možnosti prokázání jeho původu!

Žádný čip, žádná visačka, tetování, obojek, nic. Zákon sice nezaměnitelné označení chovaného zvířete (fretky) striktně nenařizuje, ale jak ukazuje každodenní praxe, tak by mělo být v zájmu každého chovatele mít zvíře řádně označené! Ročně řešíme cca 30-50 podobných případů a není-li zvíře řádně označeno, nelze prokázat nejen jeho původ, ale ani skutečnost, že je zvíře majitele, který se o něj přihlásil. Poměrně častá chyba chovatelů a u fretek obzvláště – 99% zajištěných (nalezených) fretek neoznačena!!! Co chcete řešit?

 

III. Majitel má povinnost chovat zvíře tak, aby minimalizoval možnosti jeho

úniku a nedocházelo k podobným situacím!

Chov živého zvířete a šelmičky obzvláště vyžaduje určité zázemí a určité znalosti i přístup. Bohužel opět u fretek, které jsme zajistili a vraceli původním majitelům, nebyly tyto podmínky dodrženy a splněny. V některých případech dochází k únikům jednoho zvířete opakovaně. Není naší povinností ani starostí suplovat za tyto nezodpovědné majitele a chovatele zvířat. Živé zvíře je starost, zodpovědnost chovatele a ne státu, města či naší stanice. Pokud na to máte jiný názor, tak Vám nebrání nic v tom, abyste založili vlastní organizaci na řešení těchto problémů nezodpovědných chovatelů a za vlastní finanční prostředky se realizovali. Já osobně podobný servis nabízet nebudu, nemusím a ani nechci!

 

IV. Ztrátu (únik) zvířete jeho majitel nenahlásil, neměl zvíře zaevidované!

Ten samý nešvar jako označení a podmínky chovu. Zvíře uniklo (to se může stát), ale proč majitelka nezavolala alespoň na odchytovou službu Městské policie a nebo nám na ZSŽ a ztrátu zvířete nenahlásila? Nevěděla? Její problém. A kdyby se ozvala o den dříve, mohla fretka žít a nemuseli bychom spolu s KVS vynakládat nemalé finanční prostředky na vyšetření zvířete! Kdo myslíte, že to bude platit?

 

V. Chovatelé naprosto ignorují doporučená nařízení a reálnou praxi.

Nalezená fretka nejenže nebyla označena, ale podle majitelky dokonce ani očkována proti vzteklině! Nevěděla a veterinář říkal, že až za rok. Nevím, co kde jim kdo doporučil, ale naše organizace o tomto problému mluví již 18. rokem a odchytová služba Městské police funguje na území města již pátým rokem.

 

Co dodat závěrem?

Neoznačené, nezaevidované, nenaočkované, volně pobíhající zvíře bezprokázaného, doložitelného původu a majitele uprostřed rušné křižovatky! Ztráta nenahlášena! Tak kde se asi stala chyba? U nás rozhodně ne a pokud k podobnému případu dojde znova, budupostupovat naprosto stejně. Všem milovníkům a chovatelům zvířat doporučuji, aby si své miláčky řádněoznačili a pokud se chtějí v tomto případu i nadále realizovat, tak aby působili hlavně na své nezodpovědné kolegy, vzdělávali je, informovali a poučovali, jelikož k tomuto případu vůbec nemuselo dojít a na tom se myslím shodneme úplně všichni!

 

S úctou

Karel Makoň – předseda a statutární zástupce DES OP


E-mail