Tiskové zprávy

3. 7. 2024 Otevírání obálek

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                     
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
3. 7. 2024
 
Otevírání obálek – soutěž  
 

V úterý 2. 7. 2024 odpoledne jsme v areálu ZSŽ Plzeň s napětím „otevírali“ pomyslné obálky a vybírali vítěze veřejné soutěže, který bude stavět novou Záchrannou stanici živočichů Plzeň.
 
Tomuto kroku předcházelo několik poměrně složitých administrativních úkonů, kdy tým lidí pod vedením Ing. Michala Cvikla zpracovával a zadával do portálu Ministerstva pro místní rozvoj ČR veškeré podklady a informace stanovené zákonem.
 
Ve výběrové a dozorující komisi pak usedl za město Plzeň rezortní náměstek primátora města Plzně Bc. Aleš Tolar, za kontrolní komisi a výbor DES OP Ing. Pavel Steinbach a za zpracovatele projektu Ing. Michal Cvikl z firmy Mazeppa s.r.o.
 
 
Do soutěže se přihlásilo celkem pět firem, přičemž všechny splnily zákonem stanovené podmínky a předložily své návrhy.
 
Jelikož podmínky čerpání státní dotace hovoří jasně a vyhrává nejnižší realizační cena, tak na prvním místě se umístila firma Metrostav DIZ s.r.o. a na druhém místě pak firma MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
 
 
 
 
 
Jakou formou lze na „Celkovou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření ZSŽ Plzeň“ přispět:
převodem konkrétní účelově vázané finanční částky na náš nově zřízený TRANSPARENTNÍ účet u ČSOB č. 342 345 236/0300, určený pouze a výhradně na tuto investiční akci.
 
 
nebo pohodlně prostřednictvím všeobecně užívané platformy „DARUJME.CZ“ https://www.darujme.cz/zsz-plzen#informace jednoduše bez další složité administrativy,