Tiskové zprávy

1. 7. 2024 Každá koruna se počítá - DARUJME

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                     
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
1.7.2024
 
Každá koruna se počítá
 

Příznivci volně žijících zvířat, přírody a Záchranné stanice živočichů v Plzni.
Dobrodinci, partneři, podporovatelé, sledující činnosti DES OP.
Přátelé a všichni, kteří jste s námi!
 
V těchto dnech zahajujeme pro nás a naši další činnost zásadní celkovou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření léčebného areálu Záchranné stanice živočichů Plzeň na Doubravce.
 
Nové léčebné zařízení bude stavěno za plného provozu na stávající adrese a sousedních plochách, které jsme získali bezplatně od města Plzně. Mělo by nahradit dnes 30 let staré, dlouhodobě fungující léčebné zařízení.
 
Cílem snažení celého týmu lidí je v co nejkratší době postavit, zkolaudovat a uvést do provozu jednu z nejmodernějších léčebných záchranných stanic pro volně žijící druhy živočichů, ale i pro ty, kteří ji budou provozovat.

Celý areál je zároveň navržen a koncipován jako centrum ekologické výchovy a vzdělávání se všemi aspekty ekologicky šetrného provozu, zelenými střechami, nakládáním s dešťovou vodou, bezpečnými skly a prvky na podporu biodiverzity, původních dřevin, bylin i živočichů v rámci projektu druhové ochrany.
 
Celková rekonstrukce, modernizace a rozšíření ZSŽ Plzeň je nutnost, která si dle schváleného rozpočtu vyžádá celkovou investici ve výši 22 milionů korun.
 
Díky účasti projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 Státního fondu životního prostředí ČR jsme uspěli s naší žádostí, a nakonec získali dotaci 10 mil. Kč z fondu EU.
 
Dalšími strategickými partnery a podporovateli celkové modernizace ZSŽ Plzeň jsou s částkami 4 miliony Kč město Plzeň a 4 miliony Kč Plzeňský kraj.
 
Chybějící 4 miliony Kč nezbytně nutné finanční spoluúčasti však musíme investovat přímo my, a to z rozpočtu DES OP – z kapitoly darů, příspěvků a veřejné finanční podpory. Jeden milion korun díky vám už máme naspořený z let předešlých a věříme, že zbývající 3 miliony Kč společně získáme díky vaší pomoci a podpoře.
 
Chcete-li nám pomoci vybudovat nový areál záchranné stanice živočichů a být u tohoto zlomového okamžiku naší další činnosti a fungování, zachovejte nám, prosím, svou přízeň, a hlavně pomozte šířit tuto prosbu o získaní chybějících finančních prostředků dále.
 
Vaši pomoc a podporu vrátíme ještě lepší péčí potřebným volně žijícím živočichům i přírodě. Děkujeme.
 
Jakou formou lze na „Celkovou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření ZSŽ Plzeň“ přispět:

převodem konkrétní účelově vázané finanční částky na náš nově zřízený TRANSPARENTNÍ účet u ČSOB č. 342 345 236/0300, určený pouze a výhradně na tuto investiční akci.
 
Název účtu: Dobrovol.ekolog.spolek - ochrana ptactva
 https://www.csob.cz/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet?account=342345236
 
Darovací smlouvu, potvrzení o převodu daru a další administrativu, podmínky a komunikaci lze řešit operativně prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.