Tiskové zprávy

7. 6. 2024 Aktulality ze ZSŽ II.

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                     
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
7. 6.  2024
 
Aktuality ze ZSŽ Plzeň II.

 
V pátek k nám na záchrannou stanici a za malými čápaty přijel známý plzeňský plastický chirurg a uznávaná kapacita ve svém oboru MUDr. Tomáš Kydlíček. Ten naši činnost spolu s manželkou Petrou dlouhodobě podporuje a to jak finančně, tak i po odborné a profesní stránce.
 
Čápi jsou pro manžele Kydlíčkovi srdeční záležitostí, jelikož právě díky čápům, které jsme nuceně sundavali z komína ve Šťáhlavech v roce 2022, jsme se seznámili.
 
 
 
 
Kroužkování hus velkých se ZOO Dvůr Králové
Tradiční kroužkovací akce koordinovaná RNDr. Michalem Podhrázským letos opět proběhla jak u kolegů v Karlovarském kraji, tak v kraji Plzeňském. První odchyt jsme pomáhali zrealizovat na golfovém hřišti Hazlov u Chebu, kde se podařilo odchytit a označit celkem 15 hus velkých. Druhá akce proběhla na Plzeňsku u Líní na Okružince a zde se podařilo odchytit a označit celkem 9 hus. Dvě dospělé husy dostaly vysílačku a díky GPS sledování získáme spoustu zajímavých informací a dat.  Husy velké patří mezi velice inteligentní ptačí druhy a jejich odchyt, zejména opakovaný, je poměrně hodně náročný. Staré, již označené rodičovské páry si velmi dobře odchytovou taktiku pamatují, a tak se většinou podaří odchytit a označit hlavně mláďata či nezkušené husy dospělé. Účast našich lidí na takovýchto akcích je víc než žádoucí, jelikož se zde procvičuje hlavně manipulace se zvířaty a jednotlivé odchytové techniky. Jsme rádi, že tento projekt běží na námi sledovaných lokalitách již několik let a máme možnost se ho aktivně zúčastnit. Zároveň získaná data a informace nám pomáhají při ochraně a sledování návyků těchto zajímavých vodních ptáků.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroužkování racků chechtavých
S velkou vodou a následky lidské devastace krajiny se potýkáme i v přírodní rezervaci Nový rybník. Přesto jsme naštěstí na našich nových ostrůvcích s Milošem Paiskerem okroužkovali 43 mláďat racků chechtavých, což je velice pěkný přírůstek pro brutálně skomírající  a klesající populaci a poslední hnízdiště racků chechtavých v Plzeňském kraji.
 
 
 
 
 
 
 
Kačer v Praze na Vltavě
Před čtrnácti lety v lednu 2010 jsem ho odchytil a okroužkoval spolu s dalšími zimujícími kachnami na ř. Berounce nedaleko od kostela sv. Jiří v Plzni - Doubravce.
 
 
 
Po čtrnácti letech stejného samce kachny divoké s hliníkovým ornitologickým kroužkem dne 2. 6. 2024 odečetl kolega David Říha v Praze na Vltavě. Kroužek odečten bez chycení ptáka, odesláno do Kroužkovací stanice Národního muzea Praha. Tím se tento samec kachny divoké zařadil mezi nejstarší žijící kachny divoké v ČR.