Tiskové zprávy

21. 4. 2024 Státní vyznamenání pro O. Hese

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                     
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Karel Makoň
 
21. 4.  2024
 
Státní vyznamenání pro Ondřeje Hese - reakce kanceláře předsedy Senátu ČR RNDr. Miloše Vystrčila.
 

A aby to bylo vše vždy pěkně vyvážené jako v přírodě, tak po úspěšném týdnu, kdy nám dva nejvyšší politické samosprávní celky jednomyslně (v pondělí 8.4. zastupitelé Plzeňského kraje a ve čtvrtek 11.4. pak zastupitelé města Plzně) schválily a poskytly dotaci na celkovou modernizaci, rekonstrukci a rozšíření Záchranné stanice živočichů Plzeň, přichází ve středu 17.4.  tohoto týdne naprosto nečekaná politická facka!
 
Naši radost a euforii z toho, že to co děláme, má smysl, že nejen veřejnost, ale i politická reprezentace napříč stranami to vnímá a vidí, vystřídal pocit marnosti, velkého zklamání až křivdy!

 
Ve středu 17.4. 2024 k nám po několika nedočkavých dotazech konečně dorazila tolik očekávaná písemná reakce od pana předsedy Senátu RNDr. Miloše Vystrčila.
 
 
Po přečtení odpovědi od paní ředitelky kanceláře předsedy Senátu Vystrčila na jemu adresovaný osobní dopis a žádost, jsem hodně dlouho sdělený obsah vstřebával.
 
 
Navíc stále se nemohu zbavit pocitu, že vše proběhlo úplně stejně, jako tomu bylo v loňském roce ve stejné věci u pana prezidenta republiky Petra Pavla, kdy podle mého názoru naše žádost a osobní dopis k panu prezidentovi vůbec nedorazily!
 
Nevím, proč mám pocit, že o těchto pro nás, ale i Českou republiku zásadních věcech ve finále nerozhodují ti, kteří by měli, ale jiní, nekompetentní, leckdy i věc a podstatu těchto citlivých a důležitých záležitostí nechápající lidé!
 
Nevěřím totiž tomu, že kdyby opravdu jak pan prezident či předseda Senátu pan Vystrčil naši žádost a všechny přiložené podklady viděli, četli anebo alespoň prolistovali, že by věc přešli bez sebemenší osobní účasti a reakce.
 
Vždyť profesor Ondřej Hes patřil do první pětice světově uznávaných patologů a lékařů, který jako i bezpochyby většina navržených kandidátů na státní vyznamenání zachránil tisíce lidských životů a významně reprezentoval Českou republiku, medicínu, vědu, a to nejen doma, ale i po celém světě.
 
Kladu si otázku, proč tento člověk, který mohl být bezesporu příkladem, inspirací a morálním vzorem pro mnoho lidí, nestojí vrcholným představitelům našeho státu za jednu jedinou větu?! Když už pominu základní fakt politické i lidské slušnosti, že na osobní dopis (žádost, návrh, dotaz) odpoví někdo úplně jiný než ten, na koho jste se s žádostí obrátili.
A tak bohužel i letos jsme s nominací na udělení státního vyznamenání prof. MUDr. Ondřeji Hesovi Ph.D. s naší paní Jiřinou Hepovou a mnoha dalšími, nepochodili. Opět jsme se nedostali dál, než do spodních pater úřednických kanceláří, kde evidentně sedí lidé, kterým je to jedno!
 
Přitom je to škoda, protože spolu s námi na rozhodnutí pana prezidenta Pavla i předsedy Senátu Vystrčila s napětím a pokorou čekalo i několik desítek zahraničních lékařských špiček a kapacit z celého světa, které by určitě ocenění Ondřejovy celoživotní práce a postoje s povděkem a úctou ocenily.
 
 
 
 
 
 
Obrovské zklamání

Každý den mám v e-mailu několik dotazů, výzev či žádostí! Nepočítám se mezi politicky či mimořádně veřejně činné představitele, závislé na výsledcích voleb či volebních preferencí. I přesto se snažím na každý dotaz reagovat a odpovědět! Úplně stejně pracoval a fungoval i Ondřej Hes, a to i přesto, že jeho časové zaneprázdnění, zodpovědnost a osobní nasazení bylo několikanásobně vyšší, než si kdo vůbec dokáže představit! I přesto všechno se nikdy nestalo, aby někomu odmítl pomoci anebo, nedej bože, neodpověděl! A to byl lékař, který svým podpisem rozhodoval o životě a smrti tisíce lidských pacientů na celém světě!
 
Jsme opravdu velice zklamáni, že se vůbec musíme doprošovat toho, aby se všechny tyto doložené skutečnosti a materiály dostaly k těm, kteří mohou a mají rozhodovat o tom, zda dotyčná osoba splňuje předpoklady pro udělení státního vyznamenání či nikoliv!  
 
Jsem velice zklamán z toho, že lidé, kterým jsem věřil, mají ve svých týmech to, co tam mají. 
 
Je to totiž obrovská škoda, a to pro úplně všechny!
 
Letos už to nestihneme, ale slibuji, že příští rok to zkusíme znovu, jelikož Ondra i ČR si to prostě zaslouží!

Karel Makoň a Jiřina Hepová DES OP Plzeň