Tiskové zprávy

11. 4. 2024 Dotace od města Plzně

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                     
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
11. 4. 2024
 

Dotace od města Plzně
 
Dnes, ve čtvrtek 11. 4. 2024 schválilo Zastupitelstvo města Plzně v rámci bodu číslo 6 „Rozpočtová opatření pro rok 2024 a aktualizace …..“ při rozdělování přebytku městského rozpočtu i naši žádost a podporu ve výši 4 milionů korun na „Celkovou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření ZSŽ Plzeň“.
 
Jednalo se o poslední 4 miliony korun účelové investiční dotace potřebné k realizaci stavby nového léčebného zázemí ZSŽ Plzeň.
 
Čtyřmilionová částka byla pravda schválena v rámci celého finančního balíku, který činil rekordních 880 milionů korun, ale to, že se do rozpočtu dostala, byla hlavně zásluha rezortního pana náměstka pro životní prostředí a dopravu Bc. Aleše Tolara. Ten nejenom že si naši žádost vzal za své a projednal v orgánech města, ale stojí i za dohodou se svým protějškem na Plzeňském kraji panem Ing. Jiřím Bernardem, kde nám tu samou dotaci rovněž ve výši 4 milionů korun schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje toto pondělí 8. 4. 2024.
 
Je to pro nás zásadní rozhodnutí a jasný důkaz toho, že i město Plzeň má o naši službu a servis i nadále zájem a vyslyšelo naši žádost o pomoc a podporu.
 
Jak po schválení podpory řekl médiím pan náměstek primátora města Plzně Bc. Aleš Tolar: „Jsem rád, že dotace na podporu ZSŽ prošla ve společné shodě, jelikož to není pouze o servisu pro zvířata, ale i pro obyvatele města, kraje a jeho složky. Tento spolek se navíc intenzivně věnuje i projektům ekologické výchovy a druhové ochrany, přičemž úzce spolupracuje jak s jednotlivými úřady magistrátu, tak městskou policií, správou veřejného statku a obvody. Je to služba fungující již 30 let a město Plzeň DES OP podporuje od jeho samého začátku. Byla by škoda, abychom o tuto službu přišli, navíc když získali jak podporu MŽP ČR, tak Plzeňského kraje.“.
 
A já, jakožto statutární zástupce DES OP, který byl pondělnímu i čtvrtečnímu jednání přítomen pak ke slovům pana náměstka Bc. A. Tolara už pouze dodávám: „Máme všichni obrovskou radost, velice si vážíme této nemalé podpory a celkové důvěry všech těch, kteří pro náš záměr zvedli ruku. Je to pro nás samozřejmě velký závazek, ale i ocenění naší práce. Osobně jsem rád, že obě usnesení šla opět napříč politickými kluby, byla schválena jednomyslně a že se pro náš záměr našly požadované finanční prostředky v obou rozpočtech! Děkuji všem jménem stovek lidí, přátel a kolegů, kteří nám v rámci naší činnosti pomáhají a s napětím na dnešní i pondělní rozhodnutí zastupitelů čekali! Děkujeme!
 
 
 
 
Byl to pro mě neuvěřitelný týden.

Dělat politiku, když na jednu stranu vidíte, jak nekompromisně fungují přírodní zákony venku v divočině a porovnáváte to s těmi lidskými na politické scéně, není úplně snadné. Navíc od samého začátku jsem měl nervy z toho, zda se chybějící finanční prostředky v rozpočtech města i kraje vůbec najdou, přičemž už jeden milion je pro mě neuvěřitelně moc peněz, natož pak miliony čtyři potažmo dvacet dva!
 
Na druhou stranu, dnes po posledním důležitém jednání a zasedání Zastupitelstva města Plzně a jeho rozhodnutí, byla euforie a radost nefalšovaně obrovská!
 
Nešlo totiž pouze o peníze, ale i celkovou prestiž a rozhodnutí o tom, zda budeme moci i nadále fungovat v takovém rozsahu, v jakém funguje DES OP již od roku 1992, anebo zda budeme muset náš odborný servis a službu výrazně omezit!
 
K tomu obrovská tíha všech těch úkonů a kroků, které se v rámci realizace projektu musely již uskutečnit a všechna ta práce desítek až stovek lidí, kteří na tomto projektu tři roky pracovali a pracují! O tom, že to nebylo vůbec snadné svědčí i to, že už teď jsme do tohoto záměru museli investovat minimálně půl milionu korun, a to nepočítám pozemek od města Plzně, změnu územního plánu, stavební povolení a přípravy podkladů pro podporu z EU, kraje, města a dalších. 
 
A tak vcelku oprávněně a zaslouženě jsme se dnes všichni po jednohlasném schválení bodu šest radovali. Přišly desítky gratulací, stovky reakcí, a to od všech těch, kteří nás nejenom podpořili teď a v rámci přípravy, ale i od těch, kteří nás podporují již třicet let a nebo jsou propojeni s naši činností či pracují pro ZSŽ Plzeň, DES OP i nás.
 
Na dnešní rozhodnutí čekali i ti, kteří nám nabídli svou pomoc, schopnosti a jsou připraveni se na rekonstrukci, rozšíření a modernizaci ZSŽ Plzeň aktivně spolupodílet!
 
Zkrátka všichni máme obrovskou radost a zároveň jsme si vědomi toho, že tímto to pro nás ani zdaleka nekončí, ale právě začíná! Ale i přesto děkujeme mnohokrát a jsme odhodláni to prostě celé posunout zase o kus dál! Děkuji, K.M.