Tiskové zprávy

8. 4. 2024 Dotace na rekonstrukci ZSŽ Plzeň

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                     
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
8. 4. 2024
 
Dotace na rekonstrukci ZSŽ Plzeň  

Byly to nervy do poslední chvíle!


Dnes v pondělí 8. 4. 2024 projednávali zastupitelé Plzeňského kraje mimořádnou investiční finanční podporu pro Záchrannou stanici živočichů Plzeň.
 
Byl jsem přítomen jednání tohoto nejvyššího samosprávního orgánu Plzeňského kraje a s napětím očekával, kdy přijde náš bod jednání číslo 64 o poskytnutí investiční dotace ve výši 4 milionů korun určených na celkovou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření ZSŽ Plzeň.
 
Naši žádost zastupitelům k projednání předložil rezortní náměstek hejtmana Ing. Jiří Bernard s tím, že zmínil vše podstatné a hlavně naše třicetileté fungování v regionu. Z jeho úst zazněla i celková rekapitulace rozpočtového krytí investičních nákladů, a to si myslím, že nám k získání podpory hodně pomohlo (12 milionů dotace EU, 4 miliony město, 4 miliony kraj, 2 miliony DES OP a sponzoři). 
 
Do diskuse se přihlásil i pan krajský zastupitel a plzeňský primátor Mgr. Roman Zarzycký a i on deklaroval, že město Plzeň má zájem na tom, abychom v naší činnosti a servisu nejen pro zvířata, ale i obyvatele města a kraje pokračovali, s tím, že i Rada města Plzně zastupitelům města Plzně předloží k projednání naši žádost o finanční spoluúčast Plzně.
 
Na závěr se do diskuse přihlásila i bývalá radní pro ŽP Mgr. Radka Trylčová a i ona podpořila přidělení pro náš spolek zásadní finanční podpory.
 
Následovalo hlasování a z 38 přihlášených hlasovalo „pro“ 36 v sále přítomných zastupitelů.
 
Děkujeme a poděkoval jsem i osobně všem, kteří nás podpořili.