Tiskové zprávy

29. 2. 2024 O bobrech a lidech II.

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                     
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň                       
 
29. 2. 2024
 
O bobrech a lidech
 

Na dopolední přednášku RNDr. Jitky Uhlíkové z AOPK ČR do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje dorazilo na bobra kolem 60 posluchačů převážně pracovníků státní správy, Povodí Vltavy, Lesů ČR a dalších úřadů.
 
I přesto, že se celé tři hodiny snažila kolegyně Uhlíková vysvětlit a ukázat na konkrétních případech, že se opravdu jedná o živočicha, který do naší přírody a krajiny patří, tak v závěrečné diskusi to opět ztroskotalo na tom, že o zadržování vody v krajině, protipovodňových opatření, globálním oteplování a dalších problémech se zase zatím jen více mluví, než dělá.
 
Na druhou stranu jsem ale rád, že hlavně na konkrétních příkladech z Plzeňského kraje zaznělo a bylo nezpochybnitelně prokázáno, že bobr a jeho funkce v krajině je bezkonkurenčně prospěšná a pro lidi a přírodu zásadní.
 
 
 
 
 
 
Na odpolední přednášku od 17 hodin do přednáškového sálu ZČU přišlo celkem 21 posluchačů, převážně z řad sympatizantů a zájemců o bobra evropského jakožto živočišný druh. Velice poutavý výklad dr. Jitky Uhlíkové, doplněný zajímavými informacemi, fotografiemi a videi, zaujal.
 
 
 
 
 
Celkově si tematickou přednášku ti, kteří přišli, pochvalovali a i pro nás jako hlavní pořadatele bylo skvělé, že se akce vydařila.

Děkuji RNDr. Jitce Uhlíkové, Ph.D., že pozvání do Plzně přijala a zvládla dvě tříhodinové přednášky v jeden den.
 
 
Děkuji i organizačnímu týmu, konkrétně Daně Škopkové (DES OP), která celou akci zorganizovala, a Ivaně Kinské za spoluúčast Krajského úřadu Plzeňského kraje.