Tiskové zprávy

19.07.08 - Transfer Č.Kubice

TISKOVÁ ZPRÁVA


název - téma:

1.210 škeblí, 13 raků, 5 kachňat a rodinka bobrů.

ze dne:

19.7.2008

místo konání:

Česká Kubice (DO)


vlastní zpráva:

Poněkud netradiční výlov rybníka proběhl v těchto letních dnech nedaleko České Kubice na Domažlicku. Hráz zhruba hektarové vodní plochy mezi loukami u železniční trati Praha - Mnichov ožila v sobotu (19.8.08) dopoledne akcí mimořádného významu. V souladu s platnými povoleními, po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany přírody a zejména s ohledem na všechny volně žijící živočichy byl rybník již od pátečního večera postupně vypouštěn a loven. Ve své podstatě jde o přípravu rybníka na odbahnění a opravu čepu i hráze. Léta neudržovaný rybník je totiž zanesen bahnem, které nepříjemně zhoršuje kvalitu vody a poškozené odtokové stavidlo je rovněž problémem, který je třeba řešit.


Celou akci realizovalo občanské sdružení pod vedením pana Lubomíra Valenty a Mojmíra Dostála, kteří nás požádali o spolupráci při transferu některých chráněných druhů živočichů. Skupinka dobrovolníků si vzala za cíl obnovit funkci rybníka a vytvořit z této vodní plochy prvek ekologické stability a domov pro volně žijící druhy zvířat. Podle místních se rybník nelovil zhruba 20 let a rodinka bobrů evropských, která zde žije již několik let by o jeho údržbě mohla sáhodlouze hovořit. Bobři pravděpodobně vypuštěním a odbahněním moc nadšeni nebyli, ale co se dá dělat, termín na realizaci akce byl závazně stanoven správou CHKO.


K rybníku jsme dorazili kolem desáté hodiny dopoledne. Rybník byl už bez vody a rybáři balili náčiní, neboť ryby byly rovněž sloveny. V jedné kádi pak místní dobrovolníci a zejména děti měli již nasbíráno kolem 800 exemplářů škeblí a v kbelíku vedle 13 raků. Okamžitě jsme se převlékli do broďáků a vyrazili dosbírat další zbytky živočichů. Za použití laminátové kánoe a lan jsme postupně přetahovali dva kolegy s kesery z jednoho břehu na druhý a ti vybírali škeble z míst, kam se člověk v gumákách nedostal, jelikož bahno bylo příliš hluboké. Postupně jsme prošli i břehy rybníka a dosbírali ještě 400 škeblí. Následovalo pečlivé přepočítání, měření a zaevidování všech nalezených živočichů, kteří byli přesunuti (vypuštěni) na náhradní lokalitu nad rybníkem. Jednalo se o náš největší transfer, kde bylo nalezeno takové množství zvířat. Mimo škeblí jsme přesouvali 13 raků a odchytávali 5 osiřelých mláďat kachny divoké. Bobry jsme neviděli, jelikož se jedná o noční živočichy, ale i přes to lze konstatovat, že celá akce byla úspěšná. Pravdou zůstává, že většinu škeblí sebrali dobrovolníci před naším příjezdem, ale celé další čtyři hodiny jsme pak realizovali dočišťující akce a hlavně sumarizaci živočichů na lokalitě.

 

na přiložených fotografiích:

Václav Kural starší a mladší, Hana Robejšková, Jiří Linhart, Radek Zeman a Jan Kučera.

 


zpracoval:

Karel Makoň DES OP (777 145 960)

 

 

zpráva ke stažení ZDE

Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz