Tiskové zprávy

3. 9. 2023 Hnízdo orlů mořských

TISKOVÁ ZPRÁVA
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
3. 9. 2023
 
Oprava hnízda orla mořského
 

V rámci projektu druhové ochrany pro letošní rok, podpořeného prostřednictvím NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT, NADACE ČEZ,  jsme v neděli 3. 9. 2023 realizovali návrat hnízda orla mořského do špičky vzrostlého smrku na jednom z místních  kopců kousek od obce Žebráky (TC).
 
Původní hnízdo, které evidujeme od roku 2022 a na kterém v roce 2023 bylo vyfotografováno jedno mládě, pravděpodobně shodil vítr, jelikož dnes po příjezdu na lokalitu ve špici smrku kolega Jiří Segeč (na fotografii) žádné hnízdo nenašel.
 
Celkem pak čtyři hodiny trvala úprava špice smrku a instalace nové hnízdní podložky a hnízdního základu nového orlího hnízda.  Bylo to náročné a bylo to naše první orlí hnízdo, které jsme realizovali podle vzoru a technologie kolegy Lubora Křížka (Daruj křídla) který loni pro nás a Plzeňský krajský úřad realizoval spolu s kolegyní Rudolfou Košanovou novou náhradní hnízdní podložku na kopci Chejlava u Blovic. I tady bylo nutné hnízdo přesunout na bezpečnější strom. O tom, že se to Luborovi a Rudce povedlo, svědčí skutečnost, že hned letos (2023) hnízdo orli okamžitě obsadili a my na něm kroužkovali dvě mláďata. 
 
 
 
Dále už fotografie z naší dnešní (3. 9. 2023) akce, kdy hlavní zásluhu na novém a bezpečnějším hnízdě pro orly mořské má kolega Jiří Segeč, na fotografiích vždy v koruně stromu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora hnízdních možností a zabezpečení hnízd orlů mořských je prioritou ochrany druhu, jelikož míst, kde by mohl tento jeden z největších orlů hnízdit, je v naší krajině poměrně málo. Navíc námi evidovaná hnízda pak decimuje hlavně silný nárazový vítr a vichřice. Čím dál větší problém je i počet dostatečně velkých a vysokých stromů, kde by mohli orli hnízdit. Jen pro zajímavost, hnízdo u Žebráků je na smrku ve výšce bezmála 40 m nad zemí.