Tiskové zprávy

13. 8. 2023 Kroužkování labutí IV.

TISKOVÁ ZPRÁVA
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
13. 8. 2023
 
Kroužkování labutí
 
Již čtvrtý víkend běží monitoring a kroužkování labutí velkých. Pohybujeme se po celém Plzeňském kraji a odchytáváme, odečítáme a kroužkujeme labutí rodiny s mláďaty.
 
Letošní rok nevypadá pro labutě vůbec špatně, a tak se na jednotlivých akcích střídá hned několik lidí najednou. O tom, že to není zrovna jednoduchá záležitost, se lze přesvědčit z přiložených fotografií, na druhou stranu díky kroužkování máme zmapovanou téměř celou populaci těchto královských ptáků minimálně na Plzeňsku, Tachovsku a Domažlicku.

 
 

 
 

 

Do monitoringu je zapojeno i několik externistů. Letos nám schází ještě okroužkovat Klatovsko u Tondy Gibiše a Plzeň-jih Václava Kováře. K tomu nutno přičíst ještě jednotlivé páry s menším počtem mláďat, které jsme cíleně při velké kroužkovací akci vynechávali, tak abychom nemrhali časem a lidským potenciálem na úkor velkých rodin s pěti, šesti a více mláďaty.
 
Jak to vypadá, tak letošní kroužkování labutí se pravděpodobně protáhne až do poloviny měsíce září, přičemž k dnešnímu dni jsme okroužkovali, odečetli a zkontrolovali zatím přes 150 labutí velkých.
 
Děkuji všem skalním kolegům, kteří se do letošního kroužkování opět zapojili, děkuji i nováčkům, které jste ještě na fotografiích z předešlých let neviděli.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dvoudenní víkendová akce na přelomu měsíce července a srpna je nejenom největší akcí, kdy se odchytí a okroužkuje přes 100 labutí, ale zároveň i pravidelnou společenskou událostí a prostorem k utužení týmu a lidí.
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Je to jak pro lidi, tak pro ptáky jedna z nejnáročnějších akcí. Díky kroužkování ale získáváme mnoho cenných informací, sloužících k následné ochraně sledovaného druhu. Navíc trénujeme mužstvo, zdokonalujeme odchytovou metodu a techniku pro případy, kdy je třeba labutě následně z důvodu ošetření, záchrany jejich života či léčby odchytit.
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Skupina Plzeň – sever, Jirka a Lukáš Segečovi.