Tiskové zprávy

21. 6. 2023 Srnec v DEPU

TISKOVÁ ZPRÁVA
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
21. 6. 2023
 
 
Srnec v DEPU
 

Duchapřítomnost oznamovatelů a svědků celé události v kombinaci s rychlým a profesionálním zásahem lidí od Městské policie Plzeň zachránila do města zaběhnutému srnci život.
 
Je středa dopoledne krátce před 12. hodinou, když mi paní zastupitelka města Plzně Kristýna Nachtmann Švédová telefonicky oznamuje, že v areálu DEPA v Plzni Doudlevcích je v plotu zachycen dospělý srnec.
 
 
Já byl bohužel u hnízda čápů černých mimo Plzeň a můj dojezdový čas k zásahu by byl minimálně 3/4 hodiny, což je v daném případě hodně dlouho.  
 
Naštěstí paní Kristýna na místě nebyla sama, a tak se po telefonu domlouváme, co a jak je třeba udělat, aby se zvíře uklidnilo a kam je třeba případ dále nahlásit, aby pomoc dorazila co nejdříve.
 
A tak s paní zastupitelkou každý telefonujeme na dispečink Městské policie Plzeň a také přímo do Útulku pro zvířata v nouzi Plzeň našemu kolegovi a vedoucímu útulku Petru Kokoškovi. Ten spolu s kolegou Stanislavem  Šůsem sedá okamžitě do auta a jede na místo určení situaci prověřit.
 
Nutno říci, že vyndat dospělého srnce z tohoto typu oplocení vyžaduje určitou fyzickou zdatnost, zručnost a zkušenosti. Kolega a člen DES OP Petr Kokoška má naštěstí v této oblasti bohaté zkušenosti ještě z doby, kdy jako řadový strážník fungoval a jezdil u odchytové jednotky Městské policie Plzeň.
 
 Jen díky tomu a duchapřítomnosti i rychlosti všech zúčastněných se podařilo srnce z plotu vyprostit, převézt do naší speciální ohrady pro tyto případy a následně i téhož dne po konzultaci s veterinárním lékařem vypustit.
 
 
 
 
 Perfektně odvedený zákrok ohodnotil i veterinář a konstatoval, že díky rychlému zásahu se zvíře nestihlo vážně poranit, ve své podstatě vyvázlo bez vážnějšího zranění a mělo by to venku zvládnout.  
 
V těchto případech totiž zásadní roli hraje hlavně čas a stres! Podaří-li se zvíře na místě uklidnit, není-li úplně stresováno lidmi a všeobecnou panikou či snahou pomoci za každou cenu. Následně je rychle a odborně vyproštěno a převezeno do odpovídajícího chovatelského objektu, nemusí to vždy skončit pro zvěř fatálně.

To ovšem platí jen v případech, kdy zvíře nemá po nehodě trvalé následky, rozsáhlá a devastující vnitřní zranění a další manipulace s ním (třeba i v dobrém úmyslu) mu nezpůsobuje takový stres a následky, které už většinou hraničí spíše s jeho týráním, než záchranou!
 
 Takže v tomto případě vše, co se odehrálo a proběhlo, bylo namístě, a já děkuji všem zúčastněným, že akci zvládli, aniž by byla má osobní účast nezbytně nutná. Zvláštní poděkování pak patří zejména Městské policii Plzeň, jelikož teď v sezóně je jejich pomoc pro naši činnost DES OP i mou osobu zásadní a nezbytně nutná.
 
Děkuji  Karel Makoň
 
 A jak se srnec do DEPA asi vlastně dostal? Spárkatá zvěř poměrně hodně migruje, zejména samci se dost často přesouvají na jiné lokality. Odchyt srny v těchto místech a v zástavbě není nic mimořádného, jelikož většina zvířat se do města z okrajových částí dostane například při řece, kolejích, anebo silničních koridorech. Výjimkou nebyl asi ani tento nádherný trofejní kus, který musel přijít po břehu řeky Radbuzy.