Tiskové zprávy

12.6.2023 Fotoreportáž kroužkování čápů

TISKOVÁ ZPRÁVA
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
12. 6. 2023
 
Fotoreportáž prvního letošního kroužkování čápů bílých.

Jako každý rok, tak i letos jsme s kolegou Milošem Paiskerem vyrazili po námi sledovaných hnízdech čápů bílých Plzeňského kraje. Lokality, komíny a umělé hnízdní podložky (UHP), které kontrolujeme, jsme většinou dělali v rámci projektu druhové ochrany DES OP přímo my, nebo jsme je převzali po předním kroužkovateli a čápologovi RNDr. Stanislavu Benedovi (nar. 8. 9.1931 † 5. 6. 2010).

Jako vždy jsme začínali na Tachovsku v Chodové Plané. Tady na komíně v objektu prodejny hutního materiálu pana Václava Marka se letos malých čápat nedočkají. Na hnízdě, pravda, stál dospělý jedinec, ale v hnízdě nebyla ani vejce, ani žádná mláďata.
 
 
 
Planá u Mariánských Lázní drží historický rekord nejvíce hnízd čápů bílých na území města. Za posledních 30 let jsme evidovali sedm hnízd, přičemž pravidelně byla vždy tři až čtyři obsazena. Letos mají v katastru obsazena hnízda celkem čtyři, přičemž při kontrole (ve středu 7. 6. 2023) na komíně bývalého lihovaru seděl dospělý čáp jakoby na vejcích anebo malých mláďatech.
 
 
 
 
 
Ve Hřbitovní ulici na naší podložce a dvorku u Jiřího Korony zahřívala samice zatím čtyři vajíčka.
 
 
 
Komín bývalé nemocnice je již několik let bez hnízda a stejně dopadly i Dřevařské závody a učňovské dílny u Nádraží.
 
 
 
Zato na Karlíně, kde jim hnízdo i s komínem loni odpadářská firma zbourala, se čápi usadili na poslední chvíli na náhradní umělé hnízdní podložce v objektu firmy.
 
 
 
 
 
Čapí pár má mláďata i na sloupu elektrického vedení na křižovatce pod nádražím v Karlíně II. Zatímco energetici nemají s hnízdem zásadní problém, místní obyvatelé pod hnízdem se rozčilují, že je čapí rodina omezuje padajícími klacky a trusem.
 
 
 
To v Boru u Tachova u Homolků, také kousek od nádraží, mají čápy rádi a také vždy hlásí mláďata nejdříve. Letos jsou oba dva rodiče kroužkovaní a z odečtu místních ornitologů Karla a Růženy Machačových víme, že oba dva ptáci jsou původem ze sousedního Německa. To však nám ani čápům nevadí a na klapání zobáků se v Boru vždy těší.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na čapí mláďata netrpělivě čekají i ve Starém Sedlišti, tady jsme čápy z funkčního sloupu el. vedení spolu s energetiky a Plzeňským krajským úřadem přesunuli na náhradní hnízdní podložku v roce 2014. Bohužel v Sedlišti jsme jim očekávání pokazili fotografií z dronu, podle které to vypadá, že čerstvě vylíhnutá mláďata jsou uhynulá.
 
 
 
Přesun hnízda z funkčního sloupu na náhradní podložku jsme realizovali (2014) i v Brodu nad Tichou. Tam se tehdy zastupitelstvo dohadovalo tak dlouho, až čápy zachránil pan Jiří Bernas, který si nechal sloup postavit na své zahradě u rodinného domu.  Od té doby má čápy na svém pozemku a i letos se v Brodu mohou radovat z minimálně dvou mláďat na hnízdě.
 
 
 
Na hnízdě a komíně v Tachově u pracovního úřadu jsme letos čápy nepotvrdili, ale v Halži je po letech zase mají! Velké překvapení na nás čekalo v objektu bývalé výrobny oken, kde na sloupu byla léta neobsazená hnízdní podložka. Celkem tři pěkná velká mláďata kroužkoval Miloš Paisker přímo na hnízdě.
 
 
 
Mláďata Milda kroužkoval i na komíně u pily Hošťka – Tisová. Tady měl co dělat, aby se dostal na hnízdo přes jeho poměrně vysokou a vybočenou hranu. Inu čápi každý rok přistavují a nejvíce do strany, kudy se na hnízdo dostáváme.
 
 
 
 
 
 
 
 Na nejbojovnější samici jsme narazili v Poběžovicích. Na hnízdní podložce pod čerpací stanicí odmítla dobrovolně opustit hnízdo s mláďaty a kolega Miloš než okroužkoval tři mláďata, dostal dvě rány zobákem do pravé ruky. Zatímco první krvácení se podařilo obvazem zastavit poměrně rychle, druhý úder do kloubu na ukazováku pravé ruky si vyžádal lékařské ošetření a ATB.
 
 
 
 
 
V Poběžovicích ještě zůstaneme a hnízdo na komíně bývalého zahradnictví by si zasloužilo rekonstrukci a snížení. Ideální by bylo celé hnízdo přesunout na samostatný sloup vedle, tak aby se na něj dalo vylézt a snáze kontrolovat i udržovat.
 
 
 
 
 
Snížení hnízda je nutné i na UHP v Ohůčově, kde v MŠ mají čápi minimálně čtyři mláďata. Dostat se na ně bude problém, jelikož hnízdo je opět hodně vybočené nad přístupovou lávku.
 
 
 
V Koutě na Šumavě přihlížel jeden z rodičů kroužkování mláďat ze sousedního komína prodejny potravin. I tady mají čápy a DES OP rádi a i my sem jezdíme rádi.
 
 
 
Postřekov (DO)
 
 
 

Kdyně (DO)

 
 
 
V Domažlicích jsou ještě mláďata malá a s kroužkováním musíme tak dva týdny počkat.
 
 
 
ZD Dražeň letos bez mláďat.
 
 
 
Horšovský Týn (DO)
 
 
 
Kroužkování mláďat čápa bílého v Příchovicích (PJ). Každoroční akce v režii pana Petra Gregora a Václava Langa. Stejní lidé, stejný žebřík a perfektně připravená akce -Příchovice nezklamou.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další hnízda čápů nás teprve čekají.  
Závěrem bych rád vybočil mimo naší kroužkovací trasu a poděkoval paní starostce Lence Sýkorové z Dešenic na Klatovsku, realizační firmě SEG, s.r.o. Plzeň, Nadaci ČEZ a Plzeňskému krajskému úřadu za novou a nejmodernější hnízdní podložku pro čápy bílé v kraji. Jsme rádi, že se přesun čapího páru z funkčního sloupu el. vedení zdařil a že se čápi na nové hnízdní podložce aktuálně starají o tři malá mláďata (viz fotografie J. Nový).