Tiskové zprávy

8.5.2023 Kalous, ještěrka, vycházka

TISKOVÁ ZPRÁVA DESOP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
8. 5. 2023
 

Připomínám výstavu v Šafaříkových sadech, která potrvá až do 31. května 2023. Děkuji všem, kteří nám poslali zprávu, že ji již viděli a že se jim líbila.
 
 
 
K tomu v sobotu se uskutečnila tradiční ornitologická vycházka s ukázkou odchytu a kroužkování volně žijících ptáků a Den otevřených dveří na Záchranné stanici živočichů Plzeň.

I tady bych rád poděkoval všem, kteří přišli anebo i těm, kteří když volají s nějakým problémem,  jsou ochotni na jeho řešení spolupracovat a věc řešit.
 
 
 
 
 
Kalous ušatý v Borském parku

Je sobota podvečer 6. 5. 2023, když po úklidu stanice a Dni otevřených dveří vyrážím do Borského parku v Plzni.  Mladí manželé, venčící psa v parku, nahlásili a počkali do mého příjezdu u mladého cca tři týdny starého kalouse ušatého, sedícího pod korunami stromů kousek od areálu TJ Slávia VŠ.
 
 
 
 
 
Jedno mládě kalouse propadlo korunou lip a jehličnatých stromů až na zem, a jelikož v parku není křoviskový podrost tak jako v lese, nedokázalo se po větvičkách vrátit nahoru do bezpečné stromové koruny. Přijíždím na místo, beru mládě do rukou a nervózní matka  kňouravým „štěkáním“ a přelety nad mou hlavou dává jasně najevo, že nemám na mládě sahat!
 
 
 
 
 
Zvedám oči k obloze do korun zelených lip a hledám hnízdo, případně další sourozence. Hnízdo je asi vedle za plotem areálu TJ na okrasné borovici asi tak ve 20 m nad zemí. Původně to bylo asi hnízdo straky a na jeho základu vyhnízdil letos kalous. Další mládě, cca stejně velké, sedí hned vedle vysoko na větvi. Čekám proto na Davida Martinovského, který vylezl na borovici s hnízdem a kalouse do koruny stromu bezpečně vrátil.
 
 
 
Samice (maminka) se také už zklidnila a pro jistotu jsme mláděti ještě dali ornitologický kroužek. Tak uvidíme.  Jak je patrné z tohoto případu, většina mláďat své rodiče má a není třeba je z lokality odnášet a zachraňovat.
 
 
 

Vypuštění ještěrky


O příběhu ještěrky z vánočního stromečku jsme Vás už několikrát informovali. Po několikaměsíční a vzorné péči u paní Jiřiny Hepové jsme se s jejím manželem a rovněž naším členem Jaroslavem  Hepem vydali v pondělí 8. 5. 2023 ještěrku po zimě vypustit.  Pečlivě vybraná lokalita (u kamarádů manželů Hepových) se nachází na soukromém pozemku v obci Bučí na Plzni severu. Zde na zahrádce a rozsáhlé skalce u manželů Vejvodových bude ještěrka nejenom v perfektním prostředí, ale také pod dozorem a mimo dosah psů a koček.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva od Luboše Voltera, vedoucího ornitologické jarní vycházky

V sobotu 6. 5. 2023 se konala akce Vítání ptačího zpěvu v Plzni, kterou pořádala Česká společnost ornitologická ve spolupráci se Západočeskou pobočkou České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni a se Záchrannou stanicí živočichů Plzeň (DES OP). Akce začínala v 6 hodin na konečné tramvaje č. 4 v Plzni na Košutce. Vycházku vedl ornitolog Lubomír Volter. Z řad veřejnosti se akce zúčastnilo 30 zájemců o ptactvo, z toho 4 děti. Trasa vedla kolem Šídlovského rybníka, Kamenného rybníka, Seneckého rybníka, Košináře a Malého Boleveckého rybníka, přes Bílou Horu a končila na Záchranné stanici živočichů Plzeň. Celkem bylo pozorováno či slyšeno 34 ptačích druhů, celkem 114 jedinců. Na stanovišti u Pecihrádku probíhaly od 10:00 do 11:00 hodin ukázky odchytu a kroužkování volně žijícího ptactva, prováděné ornitologem Milošem Paiskerem a jeho kolegy. Ze zajímavějších druhů zde byl prezentován například krutihlav obecný či slavík obecný. Akce pak byla zakončena na Záchranné stanici živočichů v Plzni, kde pan Karel Makoň, předseda DES OP, společně se svými kolegy prezentoval svoji činnost. Na Záchranné stanici živočichů Plzeň zároveň probíhal od 10 do 16 hod. Den otevřených dveří a výstava krásných fotografií kolegy Lubora Zalabáka. Na závěr celé akce si účastníci měli možnost opéci špekáčky a pohovořit si o ornitologických zážitcích.

Foto G. Černá, T. Lišková a archiv DES OP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítání ptačího zpěvu v Dobřanech

V neděli 7. 5. 2023  proběhla tradiční ornitologická a kroužkovací akce i v Dobřanech. I tady se pod vedením předního ornitologa a kroužkovatele Miloše Paiskera  a organizátora akce pana Krákory chytalo, kroužkovalo a určovalo, co kde létá. Výborná akce, která má za ta léta už své příznivce a přátele.