Tiskové zprávy

27.4.2023 Kroužkovací kurz Třeboň

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP

Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
24. 4. až 27. 4.  2023
 
Pravidelný „Kroužkovací kurz Třeboň“, tentokrát trochu jinak.
 
Speciálního „Kroužkovacího kurzu v Lužnici u Třeboně“ pořádaného Kroužkovací stanicí Národního muzea Praha se spolu s Hankou, Mildou a dalšími členy DES OP pravidelně účastníme již 15 let.
 
 
Od prvního kurzu pořádaného v roce 2007, kde jsem skládal svou praktickou i vědomostní zkoušku já sám jako adept, jsme následně začali na kurz jezdit za DES OP spíše už jako lektoři praktické části odchytu a manipulace s odchycenými ptáky.
 
 
Za ta léta kurzem prošly desítky kroužkovatelů a ornitologů, a to i z řad členů DES OP, a tak dnes je kurz pro nás mimo svou odbornost a předávání zkušeností i společenskou událostí a setkání s předními kroužkovateli, kolegy a kamarády.
 
 
Proto jsme také letos pojali jarní kroužkovací kurz trochu jinak. Místo zájemců o kroužkovací licenci (kterých se nesešel dostatečný počet) jsme využili domluveného termínu a uspořádali pod hlavičkou DES OP kurz ornitologicko-záchranářský.
 
 

A tak od pondělí 24. 4. do čtvrtka 27. 4. 2023 se celkem 15 účastníků z řad DES OP pod vedením předních kroužkovatelů Národního muzea Praha, našeho Miloše Paiskera, renomovaného kroužkovatele a ornitologa RNDr. Jaroslava Škopka a následně i RNDr. Karla Pitharta uznávaného zoologa zoo Praha, zdokonalovalo v ornitologii a určování u nás žijícího ptactva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Součástí kurzu byla samozřejmě i manipulace s volně žijícími druhy živočichů v návaznosti na provozování záchranné stanice živočichů a způsoby odchytu zvířecích pacientů. 
 
 
 
 
 
 
 
I přesto, že počasí nám příliš nepřálo a bylo poměrně chladno s četnými srážkami deště, podařilo se nám odchytit, určit a okroužkovat několik zajímavých ptačích druhů. Z pěvců to byli například pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, pěnkava obecná, kos černý, vrabec domácí i polní, rehek domácí i zahradní, králíček obecný, červenka, brhlík šoupálek a další druhy jako například strakapoud prostřední a velký, kachna divoká, ostříž lesní a kalous ušatý.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Z pacientů to bylo námi dovezené mládě husy velké a bohužel jedna místní vlaštovka obecná s defektem na levém křídle, sebraná ve výběhu u ovcí.
 
 
 
 
Letošní kurz díky svému zaměření přilákal i tři malé začínající ornitology, a to sedmiletého Adama Lišku,  Ondru a nejmladšího Péťu Šůse. Zatímco Ondru s Péťou zaujal hlavně praktický odchyt ptáků, tak Adam svými neuveřitelnými znalostmi příjemně překvapil i samotné lektory.
 
 
Osobně jsem rád, že jsme se v Lužnici na rodinném statku Dvůr Hamr u Kotrbů opět setkali. Děkuji všem zúčastněným, a to jak pořadatelům, tak těm, kteří přijeli.