Tiskové zprávy

5.4.2023 Návrh na státní vyznamenání prof. O. Hese

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Jiřina Hepová a Karel Makoň
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
5. 4. 2023
 
Návrh na státní vyznamenání pro profesora Ondřeje Hese


Když jsem 19. 3. 2023 kolem 21. hodiny obdržel od Ondřejova nejbližšího kolegy profesora MUDr. Michala Michala  e-mail s následujícím sdělením, přiznám se, že jsem ho hned přeposlal i naší paní Jiřině Hepové, která měla k Ondrovi z našeho spolku úplně nejblíže.
 
Zpráva od profesora Michala Michala:

Vážení kolegové
Právě jsme se vrátili z kongresu amerických a kanadských patologů, kde byla Dr. Kirilem Trpkovem z Calgary posmrtně udělena našemu prof. MUDr. Ondřeji Hesovi cena za celoživotní dílo, kterou jsem za něj převzal. Na přednášce byly vyjmenovány všechny nádory, které Ondřej Hes poprvé popsal a objevil (viz jeden přiložený diapozitiv). Ondra patřil ke 4-5 nejvýznamnějším patologům světa v oblasti nádorů ledvin současnosti! Na počest Ondry Hese bude každoročně na tomto sjezdu amerických a kanadských patologů udělována cena Ondřeje Hese nejlepší výzkumné práci, týkající se nádorů ledvin, prezentovaná na tomto našem oborovém nejvýznamnějším kongresu světa.
Michal Michal

PS: Když Kiril Trpkov zmínil, že Ondra napsal i monografie o plazech a věnoval se ochraně biodiverzity, tak to v celém kongresovém sálu v New Orleans zahučelo úžasem a následoval hodně dlouhý, bouřlivý potlesk!!!
 
Tato zpráva se pak stala impulzem k tomu, že mi paní Hepová okamžitě volala s tím, že na základě všech těch událostí, které se po Ondrově smrti odehrály, bychom měli za DES OP předložit našemu novému panu prezidentovi Petru Pavlovi návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání „in memoriam“ profesoru MUDr. Ondřeji Hesovi, Ph.D.
 
V ten moment to byl tak silný okamžik, že jak jsme si řekli, tak se i stalo a dne 28. 3. 2023 jsme do Kanceláře prezidenta republiky s paní Hepovou odeslali návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání pro celosvětově uznávaného lékaře, předního patologa, biologa, kamaráda, přítele, člena DES OP, zakladatele a člena správní rady NF Eden, sportovce a výjimečného člověka profesora MUDr. Ondřeje Hese, Ph.D. K žádosti jsme samozřejmě zpracovali a přidali i všechny potřebné přílohy a materiály, včetně impulzu a informace od profesora MUDr. Michala Michala a zpráv z celého světa.
 
Dne 4. 4. 2023 jsme následně z Kanceláře prezidenta republiky obdrželi oficiální dopis a sdělení, že naším návrhem na ocenění prof. MUDr. Ondřeje Hese, Ph.D. státním vyznamenáním České republiky se bude pan prezident podrobně zabývat.
 
 
Ondřej Hes byl výjimečný člověk, který si státní vyznamenání právem zaslouží a byť by nám za jeho života nikdy takováto akce nevyšla, tak věříme, že z rukou našeho nového pana prezidenta by toto nejvyšší možné ocenění jeho práce určitě rád s pokorou a skromností sobě vlastní převzal. 
 
Čest Ondřejově památce!