Tiskové zprávy

12.2.2023 Nové hnízdo Dešenice KT

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
12. 2. 2023
 
Nová hnízdní podložka pro čápy bílé v Dešenicích
 

Ve čtvrtek 2. 2. 2023 tým odborné firmy SEG, s.r.o. Plzeň realizující stavební akce hlavně pro energetiky a jejich složky postavil v obci Dešenice u Nýrska betonový sloup s umělou hnízdní podložkou pro čápy bílé.
 
 
 
Akce byla realizována díky obci Dešenice a paní starostce Lence Sýkorové z rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody Plzeňského kraje, za metodického dohledu DES OP Plzeň a finančního krytí Nadace ČEZ, pro ČEZ a správce rozvodné energetické sítě.
 
 
 

Cílem všech dotčených složek a institucí bylo vytvořit novou hnízdní příležitost a náhradní hnízdní podložku pro pár čápů bílých, který se zhruba před dvěma roky usadil na nedalekém příhradníkovém a funkčním sloupu elektrického vedení v obci. Původní hnízdo bylo čápy však vpleteno přímo do živých vodičů, a tak muselo být z bezpečnostních důvodů jak lidí v obci, tak i čápů, sundáno a přemístěno jinam. Čáp bílý je totiž zákonem zvláště chráněný živočich, a tak dostal správce sítě za úkol zajistit na své náklady hnízdní podložku náhradní, novou. Celá akce vyšla zhruba na 180.000,- Kč, a musím přiznat, že je radost, když se spolupracuje s profesionály a na akci máte jak odpovídající techniku, tak zkušené profesionály. Tým stavbyvedoucího f. SEG Plzeň Zdeňka Kacíře předvedl naprosto perfektní a profesionální akci od A až po Z, přičemž DES OP tentokrát pouze akci metodicky řídil. Na výrobě hnízdní podložky a koordinaci jednotlivých akcí se pracovalo necelý měsíc a postavení sloupu, jeho zabetonování a osazení hnízdní podložky pak zvládla firma SEG Plzeň v Dešenicích za necelé dvě hodiny!

Následně už jen my osadíme na kovový rošt imitaci rozestavěného hnízda a budeme všichni doufat, že se čápi do Dešenic s jarem zase vrátí a novou hnízdní podložku obsadí.

Děkuji všem zúčastněným, hlavně obci Dešenice a firmě SEG, jelikož bez jejich přičinění a spolupráce by to nebylo.

Více už na přiložených fotografiích.