Tiskové zprávy

26.04.08 - Laminátová labuť :)

Zaručená ZPRÁVA


název - téma:

Nepříjemná šarvátka na pouti u sv. Jiří

Předávání cen festivalu Finále

ze dne:

26.4. 08

místo konání:

Plzeň – Doubravka, Kostel sv. Jiří

Plzeň – Měšťanská beseda


vlastní zpráva:

Jak potvrdilo hned několik nezávislých zdrojů včetně zahraniční agentury Reuters, o tomto víkendu došlo na pouti u kostela sv. Jiří v Plzni Doubravce k ostré šarvátce mezi majitelem pouťové atrakce a vedoucím Záchranné stanice živočichů v Plzni. K incidentu došlo ve chvíli, kdy se Karel Makoň ze ZŠŽ snažil uvolnit laminátové labutě z kovových držáků a vypustit je na řeku Berounku. Majitel atrakce Štefan Světský však s návratem ptáků zpět do volné přírody nesouhlasil a dokonce odmítl ptáky nechat okroužkovat. Na svoji obhajobu uváděl, že se o ně řádně stará a že labuť černá, která je uprostřed atrakce, není naším původním druhem. Ornitolog Makoň mu však oponoval skutečnostmi, že ptáci nemají přístup k čerstvé vodě, nemohou se řádně proletět a na sluníčku musí několik hodin denně vozit nejen děti, ale i těžké dospělé.


Jak celý případ dopadne, se zatím nepodařilo zjistit, ale Makoň se nechal slyšet, že všechny labutě u sv. Jiří jsou pod jeho dohledem, musí mít na nohou ornitologické kroužky a v případě, že je majitel atrakce nevypustí dobrovolně, předá případ policii.


Téhož dne večer byl sledován Karel Makoň i na slavnostním zakončení festivalu Finále, kde se předávalo několik prestižních cen v podobě sošky ledňáčka říčního. Nejen, že rušil přímý přenos natahováním odchytových sítí a cinkáním ornitologických kroužků, ale po předání cen se v předsálí dohadoval s režisérkou vítězného filmu Alicí Nellis o okroužkování jejího zlatého leďňáčka. Překvapená režisérka s okroužkováním nakonec souhlasila, ale o jeho vypuštění na řeku Radbuzu slyšet nechtěla.


Pořádek musí být a kroužkování nám přináší zajímavé poznatky ze života sledovaných druhů, které slouží k jejich následné ochraně,“ uvedl na závěr rozhovoru spokojený ornitolog.


Pro média a členy DES OPRedaktorka Zorka Horká