Tiskové zprávy

12.12.2022 Nevšední dárek od ZM Plzně

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
12.12. 2022
 
Nevšední dárek jsme dnes dostali od Zastupitelů města Plzně!
Děkujeme a velice si vážíme této podpory, která je pro ZSŽ existenční.

 

V pondělí 12.12. 2022 v 15:30 hod. rozhodovalo Zastupitelstvo města Plzně v bodu číslo 19 o mimořádné a urgentní změně Územního plánu města Plzně ve věci plánované rekonstrukce, rozšíření a modernizace Záchranné stanice živočichů Plzeň.

Pro nás bod, na který jsme dlouho a netrpělivě čekali a je pro další fungování ZSŽ Plzeň zcela zásadní předkládal první náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák.
 
 
Seděl jsem v jednacím sále a pozorně sledoval jednání tohoto nejvyššího orgánu města zhruba od desáté hodiny dopoledne. Když jsem viděl, že téměř ke každému bodu probíhá poměrně vyostřená diskuse, tak jsem měl opravdu strach, co s námi bude.
 
 
Navíc před námi se projednával rozpočet města Plzně, a tak náš bod č.19 přišel na řadu až kolem  15:30 hod. Od té doby jsem nedýchal a čekal na finální verdikt  zastupitelstva. Když pak zhruba po desetiminutovém projednávání námi požadované mimořádné změny územního plánu změnu zastupitelé v prvním kole odsouhlasili, spadl mi doslova kámen ze srdce. Přesněji, mimořádná třetí změna územního plánu byla jednohlasně odsouhlasena všemi přítomnými členy Zastupitelstva MP, přičemž v diskusi tuto nutnou změnu ústy bývalého primátora města Plzně Mgr. Pavla Šindeláře podpořila i opozice. Myslím a velice si toho vážím, že tento den a toto zastupitelstvo byl jediný bod jednání, kde hlasovali všichni „pro“, nikdo se „nezdržel“ a ani nebyl „proti“.  
 
 
Proto bych chtěl i touto cestou ještě jednou všem zastupitelům moc a moc poděkovat, říci, že jsem to opravdu nečekal a že si tohoto obtížného a nepopulárního kroku velice vážím! Úplně stejně jako si vážíme jednomyslné podpory, která je pro naši další činnost velice důležitá a zásadní! Jsem rád, že zastupitelstvo zcela jasně a napříč politickou reprezentací i v tomto případě zcela jasně deklarovalo, že o Záchrannou stanici živočichů Plzeň, naši službu a servis stojí a že s námi a naší činností i nadále počítá.
 
Je to pro nás ten nejhezčí a nejpraktičtější dárek, který jsme mohli k 30. výročí od založení DES OP a fungování v Plzni dostat!  Díky dnešnímu rozhodnutí můžeme podniknout další kroky k plánované rekonstrukci, rozšíření a modernizaci našeho léčebného areálu a zařízení.
 
Děkujeme a vážíme si Vaší podpory, pomoci a přízně.
S poděkování a úctou Karel Makoň – předseda DES OP
 
 
Dne 9. 5. 2022 rozhodlo předešlé Zastupitelstvo města Plzně na základě naší žádosti a rovněž jednohlasně o převodu pozemku pod stávající Záchrannou stanicí živočichů Plzeň a částí pozemku vedle stanice nutného k rozšíření léčebného areálu za symbolickou 1,- Kč do majetku DES OP.
 
 
Díky dnešnímu rozhodnutí a výsledku jednání ZMP, když to dobře dopadne, tak zhruba do roka bychom mohli získat stavební povolení a za rok či dva začít stavět.
 
 
 
 
Na ilustračních fotografiích (7.12. 2022) rezortní náměstek pro životní prostředí a dopravu Bc. Aleš Tolar při návštěvě Záchranné stanice živočichů Plzeň. Řeč byla právě o nutnosti změny územního plánu a seznámení nového pana náměstka s provozem a stávajícím léčebným zařízením.
 
 
 
 
 
 
 
Na Záchranné stanici živočichů Plzeň byla však i současná zastupitelka PhDr. Kristýna Nachtmann Švédová.  I ona přijela na návštěvu hlavně kvůli plánované rekonstrukci a rozšíření zařízení.