Tiskové zprávy

13.11.2022 Trenér se vrací

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
13.11. 2022
 
Trenér se vrací.

Již třetí týden se pohybuje náš labuťák přezdívaný trenér se svou partnerkou na řece Mži pod Lochotínskou lávkou a mostem Generála Pattona v Plzni na Roudné.

 
Ornitologické kroužky obou labutí velkých odečetl a do Kroužkovací stanice N. Muzea Praha odeslal kolega David Martinovský.
 
I já jsem měl štěstí a labutě na řece Mži nafotografoval. Zatímco samice se nechala přilákat na rohlík bez problémů, trenér (samec) byl evidentně hodně ostražitý. Zda na lokalitu labutě dolétly anebo dorazily po vodě od dolanského jezu, se mi zjistit nepodařilo.
 
 
 
 
Naše předposlední setkání bylo totiž setkání 22.6. 2022 u hajného městských lesů Karla Krátkého před hájovnou u Bušovic, kdy obě dvě labutě se zastřiženými tekami na jednom křídle kráčely pěšky po silnici z Horního kokotského rybníka směrem k řece Klabavě, potažmo Berounce. Nemohl jsem je nechat jít pěšky takovou dálku po poměrně frekventované silnici, a tak jsem je dovezl až na řeku Berounku k Dolanskému mostu.
 
 
 
 
A aby náš příběh byl úplně celý, tak na Horní kokotský rybník jsme celý pár převezli z řeky Radbuzy od kanoistické loděnice 8.4. 2022.
 
 
 
 
 
Dnes jsou labutě zpět v Plzni a možná, že to souvisí s další přípravou kanoistů na následující sezónu a ladění formy, zejména dorostu.
 
 
O tom, že ale ani labutě to nemají s námi lidmi jednoduché, hovoří i skutečnost, že během tohoto týdne nám byly hlášeny další úhyny labutí sražených o dráty velmi vysokého napětí vedoucí přes řeku Berounku nad a pod Dolanským mostem.
 
 
 
 
Mladé labutě se učí létat, v rámci podzimního tahu se přesouvají celé rodiny z rybníků na řeky, a tak jedna labuť byla hlášená mrtvá v řece Berounce u Habrové a další dvě bez kroužku na louce pod zříceninou Věžka (Druztová) a dráty el. vedení nad Dolanským mostem.
 
 
 
 
Bohužel zabezpečení těchto linek elektrického vedení je technicky neřešitelné, tady si opět naše lidská civilizace bere svou daň na životech našich zvířecích sousedů. Děkuji všem, kteří nález nahlásili a poskytli i fotografie z místa nálezu.