Tiskové zprávy

11.9.2022 Pekelný rybník II. díl

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
11. 9. 2022
 
Pekelný rybník v majetku obce Vejprnice


S velkým potěšením a radostí všech zvířat na lokalitě oznamujeme, že Pekelný rybník nedaleko Plzně u obce Vejprnice se po jednání zastupitelstva obce Vejprnice dne 6. 9. 2022 stal majetkem obce.
 
 
Původně několikrát realitními kancelářemi nabízené největší část pozemků této zajímavé přírodní vodní plochy, inzerované jako ideální rybník k chovu ryb, sportovnímu rybolovu a bruslení, nakonec koupila obec Vejprnice.

Na jednu stranu nic lepšího jsme si z pohledu ochrany přírody nemohli přát. Tímto krokem by mělo být teoreticky zaručeno, že lokalita zůstane i nadále ze zákona všeobecně chráněnou vodní plochou, významným krajinným prvkem, jako přírodní mokřad.
 
 
Kdo jiný než obec ruku v ruce s krajskými orgány ochrany přírody by měl dohlédnout na to, aby se na lokalitě nepáchala další zvěrstva, nenasazovali ryby, neničila už tak křehká přírodní rovnováha a i nadále plnila svou přirozenou funkci údolní nivy Vejprnického potoka.

Až sem by se tím pádem mohlo zdát, že problém Pekelného rybníka je vyřešen a že lokalita bude zachráněna. To bych ale nesměl slyšet diskusi z veřejného jednání zastupitelstva obce Vejprnice, která tuším jednomyslnému schválení bodu „Odkoupení pozemků Pekelného rybníka“ předcházela.
 
 
Krom toho, že se na posledním jednání obecního zastupitelstva i u tohoto bodu pralo „partajní špinavé prádlo“ v duchu docházky a přínosu toho či onoho zastupitele pro obec, se kupodivu k tomuto bodu zastupitelé shodli na tom, že je třeba řádně prověřit a určit pravidla i stupeň ochrany lokality.
 
Jde totiž o to, aby obec nakonec nekoupila opravdu jen vodní plochu, kterou by, nedej bože, musela pak chránit a nemohla ji jinak využit. Samozřejmě o rybaření nepadlo ani slovo, ale jde hlavně o zimní bruslení, které asi podle slov řečníků má ve Vejprnicích na této ploše obzvláště oblíbenou a zásadní tradici.
 
 
Co je však teď naprosto nejdůležitější, je fakt, na kterém se shodli i končící zastupitelé. „O dalším využití Pekelného rybníka v majetku obce bude rozhodovat až nově zvolené zastupitelstvo.“
 
Takže teď mají zcela legitimně a demokraticky další osud Pekelného rybníka v rukách sami občané Vejprnic, kteří v blížících se komunálních volbách rozhodnou, zda v zastupitelstvu bude mimo jiné sedět více zastupitelů pro ochranu přírody anebo pro rybolov.
 
 
 
PS: Zároveň bych požádal kolegy, věnující se sledování a monitoringu ptactva, aby se prosím více zaměřili i na tuto lokalitu, jelikož o budoucnosti Pekelného rybníka budou pravděpodobně dle požadavku obce rozhodovat v diskusi několikrát zmiňovaní odborníci z Plzeňského krajského úřadu, kteří budou určitě potřebovat více konkrétních dat a podkladů.
 
 
Na závěr a tradičně už jen pár aktuálních fotografií od paní Gabriely Černé.