Tiskové zprávy

6.9.2022 Operace labuť - článek a rozhovor

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
6. 9. 2022
 
Drazí přátelé a příznivci naší činnosti, dovoluji si upozornit na dnešní článek v deníku PRÁVO, který zpracoval informaci o podnětu a zamýšleném trestním oznámení na týrání zvířat naší členkou MUDr. Hanou Makoňovou.
 

Zubařka zachránila labuť operací, veterináři ji udali

Právo | 06.09.2022 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: Patrik Biskup | Vytištěno: 79 895 | Prodáno: 51 615 | Čtenost: 172 094 | Vydavatel: Borgis, a.s.
 

Jako členka plzeňské záchranné stanice živočichů pomáhá Hana Makoňová (39) už dvacet let s odchytem a ošetřováním zraněných zvířat. Profesí zubní lékařka má za sebou i nespočet invazivních zákroků přímo v terénu, kterými na poslední chvíli zachránila desítky zvířat od jisté smrti. Jeden takový byl ale trnem v oku Komoře veterinárních lékařů (KVL), která na ni podala oznámení mimo jiné i kvůli možnému týrání.
Jde o případ z dubna, kdy po výzvě od městské policie zasahovali zvířecí záchranáři na Třemošenském rybníku u Plzně. Jedna z dospělých labutí měla po polknutí háčku s rybářskou návnadou roztržený jícen a krvácela z krku. „S přihlédnutím k naléhavosti stavu jsme přistoupili k okamžitému ošetření poranění přímo na místě, abychom minimalizovali případnou časovou prodlevu a stres zvířete spojený s transportem,“ uvedl vedoucí záchranné stanice Karel Makoň.
Zákrokem pověřil manželku Hanu, která vyčistila jícen a ránu sešila. „V rámci svého civilního zaměstnání je dostatečně fundovaná a zkušená k jeho provedení,“ řekl Právu.
„Takhle operovala už několikrát v minulosti s výborným výsledkem. I tentokrát vše proběhlo bez problému a labutí samici, která se v tu dobu připravovala na hnízdění, jsme v pořádku vrátili zpět na vodu partnerovi,“ pokračoval Makoň s tím, že jako zubní lékařka provádí jeho žena mnohem složitější operace pod lupovými brýlemi s mikronástroji v dutině ústní u lidí.
„Těžko mi tak někdo bude vysvětlovat, že nedokáže adekvátně zašít labuti jícen na lavičce u rybníka. Navíc je držitelkou veterinárního osvědčení o odborné způsobilosti k manipulaci se všemi druhy volně žijících živočichů,“ uvedl dále šéf stanice.
Na závěr pak Makoň upozornil, že šlo prvořadě o neodkladný zásah v záchraně života a poskytnutí první pomoci volně žijícímu živočichovi. „To je plně v souladu s posláním naší organizace,“ podotkl zvířecí záchranář. Jinak to ale viděla Komora veterinárních lékařů. Správní orgán požádala, aby prověřil, zda ze strany Makoňové nedošlo k porušení zákona. Autoři podnětu měli pochybnosti mimo jiné o tom, zda zákrok provedla lege artis, jestli je doktor humanitární medicíny oprávněn k takovým zákrokům, a v neposlední řadě zda je takový zákrok akceptovatelný i z pohledu ochrany zvířat.
„Dospěli jsme k závěru, že došlo k porušení zákona, a to tím, že dotyčná nemá kvalifi-kaci na ošetřování zvířat. Nicméně jsme nepřistoupili k žádnému potrestání, neboť společenská škodlivost takového skutku v tomto konkrétním případu je naprosto bagatelní. Vyhodnotili jsme to jako první pomoc v krajní nouzi, jejímž výsledkem byla záchrana zvířete. Samotný zákrok byl proveden odborně a nemusel by se za něj stydět žádný veterinář,“ řekl Richard Bílý z Krajské veterinární správy v Plzni.
 
 
Pokud by někoho celá tato absurdní událost, zajímala více, tak si může přečíst přiložený rozhovor, který jsem k tomuto tématu původně s kolegou zpracoval hlavně pro media.
 
 
„Operace labuť“
 
Zanedlouho to bude 5 měsíců, co zubařka MUDr. Hana Makoňová velice dobře odoperovala a tím zachránila další labuť velkou, tentokrát z Třemošenského rybníka v Plzni - Bolevci.
 
O celé akci jsme Vás prostřednictvím naší oficiální tiskové zprávy hned druhý den informovali, přičemž zejména článek v „Plzeňské drbně“ s poněkud ne zrovna šťastným nadpisem „Statečná zubní lékařka má unikátní specializaci, přímo v terénu zachraňuje životy zraněným labutím“ ne asi úplně všichni přečetli až do konce, natož pak pochopili.
 
 
 
 
Takže zatímco dnes si labutí samice se sešitým jícnem spokojeně a bez komplikací plave na rybníku někde u Lochousic, tak uzavřená skupina veterinárních lékařů, spolu s Komorou veterinárních lékařů z druhého konce republiky pět měsíců řešila, zda podají na náš spolek a „Statečnou zubní lékařku“ trestní oznámení s podezřením na týrání zvířat a následně na mou osobu za propagaci tohoto hrůzného činu!
 
ROZHOVOR

Otázka:
Proč přišlo vyjádření k diskusi v uzavřené skupině veterinárních lékařů na sociálních sítích až teď, když první Vaše reakce byla, že na nesmysly není čas, že se to bude případně řešit, až to bude aktuální. Co se tedy za ty měsíce a týdny změnilo?

 
K. Makoň:
Čekal jsem hlavně na to, až se labuť zahojí, jestli nebude mít další zdravotní komplikace a jestli to vůbec zdravotně zvládne. Navíc jsem nevěřil tomu, že by veterináři (vysokoškolsky vzdělaní lidé v oboru, lidé, kterých si osobně velice vážím a většinu z nich v regionu léta znám a úspěšně s nimi spolupracujeme) měli čas a potřebu na sociálních sítích řešit něco tak stupidního. Když jsem pak dostal kopii té diskuse do ruky, tak jsem opravdu nevěřil vlastním očím.
 
Otázka:
Proč?

 
K. Makoň:
Za prvé, ty diskutující lidi vůbec neznám, všichni jsou mimo náš region i realitu a úroveň diskuse je fakt věcně, právně i podstatou neuvěřitelně slabá. Nikdo z nich vůbec neví, co a proč se stalo, nikdo z nich se nezeptal, jestli ten pták vůbec přežil, jak jsme postupovali, proč jsme tak postupovali a všichni jen dokola opakují nesmysly typu co si to nějaká lidská zubařka dovolila!
 
Kdyby to byla uzavřená skupina chovatelů pudlíků v tanečních oblečcích anebo spolek přátel květinových dětí, tak nad tím mávnu rukou, ale aby někdo, kdo evidentně nemá o naší práci ani páru a navíc se neobtěžuje si informace k naší činnosti dohledat.
 
DES OP provozuje Záchrannou stanici živočichů Plzeň již 30 let. Kolem tohoto spolku se dnes točí a pracuje pro něj přes 100 lidí, subjektů a organizací. Za ty roky jsme řešili a zasahovali u tisíců případů! Je za námi vidět x let odvedené práce a konkrétních výsledků a já nedovolím, aby kdokoliv podobně diletantským způsobem zpochybňoval a špinil naši práci, lidi a organizaci!
 
Otázka:
Jde především o práci a zásah MUDr. Hany Makoňové (manželka předsedy DES OP) a členky DES OP ?
 

K. Makoň:
Ano, v tomto případě mám na mysli tu „drzou“ zubařku MUDr. Hanu Makoňovou, co si dovolila zachránit labuť, ale nejen ji. Mám ale na mysli také všechny ty lidi kolem DES OP, kteří nám pomáhají, spolupracují s námi a pracují pro nás a ochranu přírody. Navíc Hana Makoňová v rámci své zubařské profese provádí mnohem složitější operace a chirurgické zákroky pod lupovými brýlemi, mikro-nástroji na milimetry přesně v dutině ústní u lidí, a tak mi nebude nikdo vysvětlovat, že nedokáže adekvátně zašít labuti jícen na lavičce u rybníka!
 
Pravda obráceně – aby mi veterinář dělal štěp dásně místo zubaře, bych asi zažít nechtěl, ale pokud bych měl díru do břicha, tak by mě rychlá a efektivní první pomoc od veterináře, popeláře a nebo právníka určitě neurazila.
 
Otázka:
MUDr. Makoňová není veterinářka?

  
K. Makoň
Není, ale znovu opakuji! Byla to adekvátní nezbytně nutná první pomoc, která zachránila té labuti život! Navíc vše se odehrávalo na základě velmi dobrého intuitivního vyhodnocení situace a zkušeností, které Hanka má a je jedno, jestli je doktorka, veterinářka nebo jen Hanka. Navíc takto zachránila už desítky ptáků a vůbec o ní nepochybuji, jelikož dobře ví, co dělá, dělá to svědomitě a precizně, má 20 let praxe a školu předních veterinárních kapacit a špiček!.
 
Navíc vezmu-li v úvahu skutečnost, že z medicíny má červený diplom, pracuje v renomované zubní ordinaci, ošetřuje a operuje lidi, dokáže labuť chytit, ošetřit, je k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce, má veterinární odchytový kurz z Brna, pověření k manipulaci se všemi druhy volně žijících živočichů, výborné výsledky, tak je mi opravdu úplně jedno, že není členkou Komory veterinárních lékařů anebo vystudovaný veterinář! Venku v terénu pro mě, jakožto zodpovědnou osobu za činnost DES OP a koneckonců i ta zvířata, jsou v daný moment mnohem důležitější věci než celá tato debata!
 
Otázka:
Takže to nebyl první případ, kdy zvířata ošetřoval MUDr. a ne MVDr.?

 
K. Makoň
Samozřejmě! V rámci naší činnosti spolupracujeme s mnoha doktory, specialisty, laboratořemi i zdravotnickými pracovišti, která se věnují výhradně lidské medicíně. Ortopedi, očaři, chirurgové, patologové, protetici, lékárníci atd. Stejně tak spolupracujeme i s veterináři a veterinárními pracovišti a jsem rád, že všichni dohromady jsme schopni normálně a efektivně fungovat, pomáhat zvířatům, zachraňovat.
 
Otázka:
Jak se případ vyvíjí dál?  Bylo sděleno nějaké obvinění? Proti komu?

 
K. Makoň
Jak jsem psal už na začátku, labuť je v pořádku, naštěstí to zvládla a díky ornitologickému kroužku a hlášení od kolegů jí sledujeme.
 
Co se tlaku na Komoru veterinárních lékařů týká, tak ten je prý obrovský a většina diskutujících by to ráda napasovala alespoň na trestný čin „Úmyslná propagace týrání zvířat“. To je ovšem podle mě ještě větší nesmysl, než „týrání zvířete neoprávněnou a nekompetentní osobou“, a tak věřím, že Komora VL je natolik rozumná a soudná, že se nenechá vtáhnout do něčeho, co by ve finále poškodilo hlavně ji samotnou. Protože i kdyby se prokázalo porušení zákona, tak případ nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu, natož pak úmysl zvíře úmyslně týrat! 
 
Jinak věc byla v šetření a příslušný orgán státní správy si vyžádal veškeré podklady a informace k případu. Ty jsme mu samozřejmě předali a rozhodně se netajíme tím, co jsme a proč dělali.
 
Otázka:
Takže v podstatě je hlavní problém tisková zpráva a informace o zákroku v ní?

 
K. Makoň
Ano,  je  to absurdum a gró celého případu. Nikoho z těch, co volají po spravedlnosti a právu, vůbec nezajímá, zda pták přežil a zda mu to zachránilo život! Nikoho vůbec nezajímá, proč a jak jsme to dělali anebo proč vůbec ona tisková zpráva vyšla! Ale zato všichni vědí a stále dokola opakují, že to nebylo dobře a že to takhle dělat nejde!
 
Otázka:
Proč byla ta kontroverzní tisková zpráva vůbec vydaná? Nebýt jí, nikdo by nic nevěděl a mohl být klid. 

 
K. Makoň
Nevím, proč bych ji neměl vydávat, proč bych nemohl napsat a poslat lidem informaci o tom, že na Třemošenském rybníku se pytlačí, že se tam v důsledku lidské nedbalosti a bezohlednosti chytila a poranila labuť,  kterou zachránila MUDr. Hana Makoňová, profesí zubařka a členka DES OP?
 
Proč bych nemohl napsat a poslat zprávu o tom, že jako zubařka ve svém volném čase a po práci musela doma všeho nechat, skočit do neoprénu, vyrazit k rybníku, chytit labuť a ošetřit ji na místě?
 
Proč? Protože se to někomu na druhém konci republiky, kdo evidentně sedí doma u počítače a má potřebu řešit nesmysly, nelíbí?
 
U toho bylo dost lidí, co se na to dívali, fotili si to a filmovali. Chtěl jsem prostě jen předejít tomu, že to někdo pověsí na sociální sítě s nějakým slaboduchým komentářem a každý se k tomu bude vyjadřovat! Zároveň jsem chtěl, aby lidé věděli, co se tam děje a že je třeba labuť po zákroku hlídat! A samozřejmě jsem se chtěl pochlubit, jak máme dobré a precizní lidi v DES OP (navíc jak mám šikovnou manželku)! Takže proto jsem to udělal a udělám to klidně znova! Jelikož hlavním cílem DES OP je i ekologická výchova, osvěta a informování široké veřejnosti!

Otázka:
Opravdu by informování veřejnosti v podobném či identickém případě proběhlo stejně?


K. Makoň
Přesně tak! Pro mě jsou důležité výsledky a ne co si o tom kdo myslí!
Považuji to tímto za uzavřenou věc. K dispozici jsou fotografie jak z akce, tak následných kontrol labutě. Děkuji za čas a prostor vyjádřit se k případu.
---------------------------------------------------------------------------------------
Poslední záchyt labutě velké LA 1621 byl dne 25. 6. 2022 kolegou Radkem Zemanem v hejnu sedmi pelichajících labutí na rybníku u Lochosic na Plzni severu. Až podle kroužku a záznamu z Kroužkovací stanice Národního muzea Praha se zjistilo, že jde o Hankou odoperovanou labuť. Počítáme, že další hlášení přijde z Vltavy v Praze, kde loni se svým partnerem zimovala.
 
 
 
Operace labutě velké LA 1621 Třemošenský rybník 13. 4. 2022
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola 18. 4. 2022 na rybníku Nováček
 
 
 
Kontrola 21. 4. 2022 na rybníku Šídlovák