Tiskové zprávy

8.8.2022 Nebe, peklo, ráj

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
8. 8. 2022
 
Nebe, peklo, ráj

 
Podle map Pekelný rybník u Vejprnic není však rybníkem, ale uměle vytvořeným přírodním mokřadem, biotopem a hlavně oázou pro mnoho druhů zvláště mezinárodně i všeobecně chráněných volně žijících živočichů
 
 
V katastru nemovitostí jsou na tuto vodní plochu zarostlou rozmanitou vegetací uvedeni tři vlastníci, přičemž dle výpisu se jedná o plochu vedenou jako přírodní (zamokřená plocha - vodní plocha).
 
 
Své o tom ví i fotografka paní Gabriela Černá, která zde za posledních několik let podrobně zdokumentovala a prokázala výskyt i takových živočišných druhů, které bychom kdekoliv jinde jen stěží hledali.
 
 
 
 
 
Její fotografie z Pekelného rybníka sklízejí ohlasy nejen u ornitologů, ekologů a široké veřejnosti na sociálních sítích, ale i v mediích. Ve skutečnosti se jedná o přirozenou vodní plochu s vyrovnanou rybí obsádkou, průzračně čistou vodou i v parném létě a lokalitu plnou nejrůznějších druhů vodních i zpěvných ptáků. Najdeme zde od ledňáčka, přes čírky, kopřivky, motáka pochopa, chřástala, slípku zelenonohou, slavíka modráčka, rákosníky, konipasy až po labutí pár s mláďaty.
 
 
Lokalita navazuje na údolní nivu Vejprnického potoka od Tlučné až po přítok do ř. Mže, plní funkci významného krajinného prvku, mokřadu, unikátního biotopu a tahové cesty. Taková, jaká je, by měla být chráněným krajinným prvkem, ne-li přírodní rezervací pro volně žijící živočichy, navazující na nově vybudovanou cyklostezku s naučnou stezkou o plazech a obojživelnících.
 
 
Bohužel nic naplat, jak to tak vypadá, tak ochrana přírody s vyšším veřejným zájmem a vzácnými zvířecími obyvateli opět ostrouhá! V posledních dvou měsících se totiž tato vodní plocha (mokřad) objevila hned několikrát v nabídce realitních kanceláří s tím, že vlastníci pozemků nabízejí zajímavou vodní plochu, rybník, který není rybníkem, jelikož nemá hráz ani stavidlo, k prodeji. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby se mokřad nenabízel jako výborná investice s možností zřízení soukromého rybářského revíru a vodní plochy k rybolovu! V zimě brusle, v létě rybolov či chov ryb. Od plůdkového rybníka, přes sportovní rybářský revír, až po chyť a pusť, s trofejními úlovky za poplatek či bez!
 
 
Takže místo ptáků, žab, vážek a vzácných druhů živočichů zase jen vlasce, odpadky, mrtvé labutě a smradlavá díra přecpaná rybami, kterých máme všude dost! O lokalitu už prý projevili zájem rybáři, a tak po vodní hladině jezdí motorový člun, což nelze, měří hloubku, plánují se rybářská sezení a skladba ryb.
 
 
 
 
Přitom změnit přírodní mokřad plný zvláště chráněných druhů živočichů se asi musí zdát v právním státě a předvolebním slibování jako nereálné!

Opak je však pravdou, kompetentním orgánům ochrany přírody je to ale jedno, nikdo s tím prý nic udělat nemůže, obec je bezzubá, a tak ochrana přírody a všechna ta zvířata, co tam dosud žila, zase ostrouhají úplně stejně, jako paní fotografka Gabriela Černá a my ostatní, kterým není jedno, co se tam vlastně děje!!!

A jestli se Vám to nelíbí, tak sežeňte 2.5 milionu, ideálně 3 miliony a přeplaťte ty, kteří si teď brousí zuby na to, jak nám zase vytřou zrak!
 
Inu, nebe, peklo, ráj!
Ale jak pro koho!