Tiskové zprávy

17.7.2022 Motáci s vysílačkou

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
17 .7. 2022


Patnáct motáků pochopů s vysílačkou!

O tomto víkendu proběhla důležitá závěrečná fáze letošního monitoringu a kroužkování mláďat motáka pochopa v Plzeňském kraji. Ve spolupráci a za výrazné finanční podpory, vložené do regionu ze strany Veterinární univerzity Brno, jsme měli opět možnost se přímo zapojit do zajímavého výzkumného projektu s přesahem daleko za hranice ČR.
 
 
Celkem 15 satelitních vysílaček v celkové hodnotě 375.000,- Kč jsme spolu s profesorem MVDr. Ivanem Literákam a týmem našich lidí nasadili na patnáct mláďat motáka pochopa, hnízdícího na rybnících v části Plzeňského kraje. Vysílačky jsme dávali na hnízda v pomyslné lajně od Stoda, přes Mezholezy až po Tachov a díky nim máme možnost získat obrovské množství cenných informací z části populace, hnízdící na námi dlouhodobě sledovaných lokalitách.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navíc Plzeňský kraj má v tomto směru nejvíce telemetricky sledovaných ptáků v ČR a od roku 2015, kdy začal náš spolek aktivně spolupracovat s Veterinární univerzitou Brno a profesorem MVDr. Ivanem Literákem, jsme díky němu označili a telemetricky sledovali k dnešnímu dni přes 70 převážně dravých ptáků!
 
 
Začínali jsme v roce 2015 na Tachovsku s Václavem Pintou, Davidem Melicharem, Karlem Machačem a rakouskými kolegy s luňáky červenými, pak luňáky hnědými, v pohraničí orly mořskými, přes motáky pochopy na Boleváku až k dalším dnešním patnácti pochopům. Mezi tím jsme sledovali i dvě mláďata sokola stěhovavého a jednoho jeřába popelavého.
 
 
 
Díky této moderní technologii jsme pak získali obrovské množství dat a informací, sloužících k následné ochraně sledovaných druhů a hlavně i v návaznosti na činnost a léčbu některých našich zvířecích pacientů. Velice si vážíme této spolupráce a objemu jak vysílaček, tak financí, které jsou ze strany řešitele projektu do našeho regionu vkládány.
 
 
Z Boleváku třikrát do Afriky a zpět.

Z Boleváku, kde se vylíhla (2019), letěla zimovat na Pobřeží Slonoviny, z jara následujícího roku (2020) se vrátila do Čech a neúspěšně zahnízdila v poli pšenice u Prahy (Praha západ – Červený Újezd), zimu trávila spolu s dalšími pochopy opět na Pobřeží Slonoviny a domů se v druhém roce života (2021) vrátila na rybník Padrť do rákosí u obce Dubec u Příbrami, tam bohužel opět přišla o snůšku a na zimu zase do Afriky na Pobřeží Slonoviny. V třetím roce života (2022)  se vrátila do ČR na lokalitu u obce Bernartice mezi Pískem a Táborem, kde na rybníku Pilný ji na 99 % zastřelil nějaký idiot přímo u hnízda v rákosí a rozbil jí i vejce. To vše a tisíce dalších informací lze vyčíst z dat jednoho jediného motáka pochopa (tři roky telemetricky sledovaného a vybaveného  satelitní vysílačkou) v Plzni na Velkém Boleveckém rybníku v červenci 2019.
 
 
 
 
 
 
 
V současné době máme takto pod drobnohledem x dravých ptáků a po víkendu dalších 15 motáků pochopů. Každý den doma na monitoru sledujeme, jak si mláďata na hnízdech vedou, jak se učí létat, kam podnikla svůj první let a hlavně zda žijí a prosperují. Pokud by se jim cokoliv přihodilo, do 24 hodin víme, že je problém a dokud se drží na lokalitách v naší působnosti, jsme schopni okamžitě problém řešit. Vysílačky totiž slouží nejenom k tomu, abychom věděli, jak se který druh dravce chová, ale i jejich následné ochraně a potírání nelegální trestné činnosti!
 
 
 
 
 
 
Více už na přiložených fotografiích, a to i z kroužkování mláďat motáků pochopů na hnízdech, kterému jsme se mimo jiné věnovali již od konce měsíce června. K dnešnímu dni jsme okroužkovali kolem 80 mláďat motáka pochopa na 28 hnízdech.