Tiskové zprávy

12.04.08 - Nová tůňka u sv.Jiří

INTERNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA

 

název - téma:

Nová tůňka u sv. Jiří

ze dne:

12.04.08

místo konání:

Plzeň – Doubravka (U kostela sv. Jiří)

 

vlastní zpráva:

A další příjemná zpráva, tentokrát z říše obojživelníků.

 

Vážení přátelé,
s velkým potěšením mohu konsta- tovat, že naše snažení je korunováno úspěchem a že námi nově upravená tůňka pro obojživelníky u kostela svatého Jiří je obsazena.

 

 

Dne 11.04.08 jsem tam pozoroval a nafotil několik desítek „snůšek „ skokana hnědého, včetně dospělých jedinců a kolega MUDr. Ondřej Hes (mimo jiné hlavní iniciátor celé akce a asi jediný z nás, který oboj- živelníkům opravdu rozumí) mi hlásil i výskyt čolků obecných. Zatím tam prý viděl pouze dva, ale to určitě není vše :).

 

Každopádně to vypadá, že se akce zdařila a že tůňka je opravdu funkční.

 

Pro Vaši představu a celkovou rekapitulaci posílám opět pár fotografií a věřím, že tímto naše činnost v dané oblasti nekončí. Již dnes plánujeme s kolegou Hesem založení další tůňky o kousek dál (rozcestí u mostíku přes potok), osazení informačních tabulí s odbornými texty a obrázky Zdeňka Doležala tak, abychom plynule navázali na tabule vodních ptáků na zimovišti a vytvořili stanoviště obojživelníků. Závěrem děkuji panu Romanu Rozínkovi a MUDr. Ondřeji Hesovi za odbornou pomoc i spolupráci a samozřejmě všem, co na obnově tůňky manuálně makali.

 

Skládka větví a bioodpadu bude částečně odklizena SVSmp koncem měsíce dubna a dnes jsem pouze douklidil volně ložené odpadky v sousedním svahu a podél horní cesty.

 

Jinak čolci se prý objevují i v tůňkách u železnice na Slovanech, kde jsme rovněž realizovali velký úklid lokality a čištění tůněk.

 

Ještě jednou všem mnohokrát děkuji a žábám zdar.