Tiskové zprávy

5.6.2022 Nečtiny

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
5. 6. 2022 (2.6. 2022)

 
Nečtiny a KLASKARAS ART
 
V loňském roce 2021 na činnost naší záchranné stanice živočichů vybrala Jitka Stoklasová spolu se skupinou KLASKARAS ART, obcí Nečtiny a obyvateli Nečtin a přilehlého okolí v rámci tradiční charitativní akce „Skvosty ze sběrného dvora“ celkovou finanční částku 23.968, - Kč.
 
 
Peníze jsme od paní Jitky a pana starosty Křemenáka převzali s tím, že část jich vrátíme do regionu a využijeme k nákupu ptačích budek právě do Nečtin. Budku pro puštíka, speciální budku pro netopýry, pět speciálních budek pro pěvce a dvě klasické dřevěné pro sýkory v celkovém nákladu 10.200,,- Kč. Spolu s nákupem a osazením ptačích budek jsme slíbili i náš výukový program ekologické výchovy pro žáky MŠ a ZŠ Nečtiny.
 
 
 
 
 
 
Ten byl realizován 2. 6. 2022 ve venkovní učebně a byl jsem příjemně překvapen, co vše děti znaly, věděly a uměly. Celkově to bylo velice příjemné setkání, které by si zasloužilo několik jedniček do žákovské knížky, a to jak z přírodopisu, tak ze zpěvu, českého jazyka, matematiky i tělocviku. Bylo znát, že učitelé se dětem věnují a používají naše výukové materiály, zejména výukové karty „Zvířátka kolem nás“. Opravdu klobouk dolů, jelikož nebylo zvíře ani informace, které by děti nevěděly, a tak jsme se celou jednu vyučovací hodinu venku na sluníčku vzájemně doplňovali a společně učili navzájem. Musím se přiznat, že teď v sezóně je vše hodně hektické a na programy ekologické výchovy nemáme moc času, o to více jsem pak odjížděl příjemně potěšen a doslova posílen poctivou pozitivní energií od dětí, které spolupracovaly, vnímaly, co jim říkám, navíc je to bavilo.
 
 
 
 
 
 
 
 
Na závěr jsme na školní zahradu pověsili další dvě (zbývající) speciální švýcarské budky pro pěvce, zakoupené rovněž z finančního daru z charitativní akce.
 
 
Závěrečná rekapitulace je jasná, z výtěžku charitativní akce jsme dostali necelých a velice krásných  24.000,- Kč, z toho zhruba polovina  byla použita na nákup a výrobu ptačích budek následně námi instalovaných v katastru obce Nečtiny. Jako poděkování jsme pak přidali náš program ekologické výchovy pro místní děti a žáky MŠ a ZŠ Nečtiny.  Druhá polovina daru pak byla využita už v rámci provozu Záchranné stanice živočichů Plzeň na nákup krmení a další nezbytně nutné náklady spojené s léčbou volně žijících živočichů.
 
 
Děkujeme všem z  Nečtin a přilehlého okolí, přičemž přidanou hodnotou projektu zůstává skutečnost, že se nejednalo o první akci a finanční podporu tohoto charakteru, kterou jsme spolu s Nečtinami a lidmi z regionu realizovali. Děkujeme!