Tiskové zprávy

1.5.2022 Rychlá akce - bezpečnostní hráz

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
1. 5. 2022
 
Rychlá akce - bezpečnostní hráz.


Když jsem v sobotu 30. 4. 2022 v 19 hodin našim odběratelům e-mailových zpráv odeslal urgentní žádost o mimořádnou rychlou akci, vůbec jsem netušil, kolik lidí operativně zareaguje a druhý den ráno na přítok do přírodní rezervace Nový rybník přijde.
 
 
A tak 1. 5. 2022 (na 1. máje) dorazilo s lopatou a krumpáčem celkem 14 brigádníků, z toho tři děti. Cílem celého našeho snažení bylo ochránit po dobu alespoň tří týdnů přes 130 hnízd racků chechtavých, kteří poprvé v tak velkém množství opět v rezervaci zahnízdili. Jenom na námi posekaném rákosovém (ostrůvku) jsem napočítal přes 130 hnízd.
 
 
Ostrůvek je však v důsledku přívalových dešťů a nově teď i svedením dešťové vody z nedaleké průmyslové zóny a skladových hal do Lučního potoka ohrožen a spolu s ním i všechna hnízda racků v celé rezervaci!
 
 
Pokud se nám nepodaří (dočasně) zachytit vodu na přítoku a rozlít ji na louku před rezervaci, je s racky a jejich hnízdy s vajíčky letos opět amen! Proto jsme také dnes využili propustku nad rezervací k tomu, abychom limitovali průtok vody do rezervace a zároveň odvedli případnou přívalovou vlnu na sousední travnatou plochu rezervace.
 
 
 
 
 
 
Pravda, není to úplně ideální řešení a budeme se modlit, aby raději žádná přívalová vlna v následujícím měsíci nepřišla, ale kdybychom neudělali vůbec nic, následně bych si to vyčítal  a jedna v minulosti  z největších hnízdních kolonii racků chechtavých by utrpěla další citelnou ránu. Vždyť jenom za posledních 10 let klesl počet hnízdících párů z původních 300 hnízd na 30!  Dnes je ve hře minimálně 150 hnízdících párů, a to nešlo nechat jen tak!
 
 
 
Děkuji všem, kteří přišli a odvedli obrovský kus práce! Na fotografiích můžete vidět jak právníka, ortopeda, zubařku, učitelku, ředitele firmy, ajťáka, tak drobného zemědělce, pracovníka potravinové banky, studenta, důchodce, děti a jednoho „lazara“. Děkuji všem, velice si vážím toho, že jste vůbec přišli a byla to opravdu hodně rychlá a dobrá akce! Víc už se udělat nedá!