Tiskové zprávy

1.5.2022 Zpráva "Vítání ptačího zpěvu"

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
1. 5. 2022
 
Vítání ptačího zpěvu Plzeň
Lubomír Volter
 

V sobotu 30. 4. 2022 se konala akce Vítání ptačího zpěvu v Plzni, kterou pořádala Česká společnost ornitologická ve spolupráci se Západočeskou pobočkou České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni a se Záchrannou stanicí živočichů Plzeň (DES OP). Akce začínala v 6 hodin na konečné tramvaje č. 4 v Plzni na Košutce a vycházku vedl ornitolog Lubomír Volter. Z řad veřejnosti se akce zúčastnilo 37 zájemců o ptactvo, z toho 6 dětí. Trasa vedla kolem Šídlovského rybníka, Kamenného rybníka, Seneckého rybníka, Košináře a Malého Boleveckého rybníka, přes Bílou Horu a končila na Záchranné stanici živočichů Plzeň. Celkem bylo pozorováno či slyšeno 29 ptačích druhů, celkem 121 jedinců. Na stanovišti u Pecihrádku probíhaly od 9:00 do 11:00 hodin ukázky odchytu a kroužkování volně žijícího ptactva prováděné ornitologem Milošem Paiskerem a jeho kolegy. Ze zajímavějších druhů zde byl prezentován například krutihlav obecný a během odchytu se zde též ozýval dudek chocholatý. Akce pak byla zakončena na Záchranné stanici živočichů v Plzni, kde pan Karel Makoň, předseda DES OP, společně se svými kolegy prezentoval aktuální zvířecí pacienty. Na Záchranné stanici živočichů Plzeň zároveň probíhal od 11 do 16 hod. Den otevřených dveří. Na závěr celé akce si účastníci měli možnost opéci špekáčky a pohovořit si o ornitologických zážitcích.
 
 
 
 
DES OP – ZSŽ Plzeň
Letos navíc byla na ZSŽ Plzeň prezentována putovní výstava fotografií kolegy a člena DES OP Karla Machače pod názvem „Ptáci Tachovska“. Celkem na 122 kartách si návštěvníci stanice a účastníci vycházky mohli prohlédnout všechny ptačí druhy, které kolega Machač zachytil svým fotoaparátem.
 
 
Vlaďka a Karel Radovi připravují výstavu.
 
 
Ornitolog Karel Machač s manželkou Růžou jsou autory výstavy fotografií ptáků z Tachovska. Oba dva jsou dlouholetými a v ornitologii aktivními členy DES OP na Tachovsku. Děkujeme.
 
 
Ornitolog Miloš Paisker se svou paní učitelkou Janou Ludvíkovou ze základní školy. Po letech se spolu sešli na jarní ornitologické vycházce a ZSŽ Plzeň. Zatímco před lety ho paní učitelka učila a zkoušela na základní škole, dnes jí zase on předával své ornitologické zkušenosti a znalosti.
 
 
Vedoucí výpravy Luboš Volter s manželkou a Antonínem Gibišem v areálu ZSŽ Plzeň po vyčerpávající šestihodinové vycházce.
 
 
 
 
Děkuji všem, co se do akce zapojili i těm, kteří na ni přišli.