Tiskové zprávy

28.2.2022 Orel mořský Pařátek II.

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
28. 2. 2022
 
Akce Krakow II.
Orel mořský Pařátek - pitva


V neděli 6. 2. 2022 jeho bezvládné tělo zajistili na naši žádost polští policisté na levém břehu řeky Visla severovýchodně od polského Krakova nedaleko obce Stara Wieś – Gace Slupieckie.

Ve čtvrtek 17. 2. 2022 ho pak 1.600 km převezl kolega Petr Kokoška z polského veterinárního institutu na Veterinární kliniku Vedilab do Plzně.

Dnes v pondělí 28. 2. 2022 bylo tělo uhynulého orla mořského „Pařátka“ ve Vedilabu zrentgenováno a soudním znalcem MVDr. Otou Humlem vyšetřeno a vypitváno.

Mezitím sedělo celkem pět lidí u map a vyhodnocovalo poslední data ze satelitní GPS vysílačky, se kterou orel od roku 2019 létal.

A co jsme zjistili a víme?

Kadaver orla byl velice dobře zachovalý a uchovávaný zmrazený a polský veterinární institut z něj odebral posmrtně vzorky na vyšetření ptačí chřipky. Ptačí chřipka nebyla prokázána.
 
 
Předběžný výsledek dnešní pitvy, tak jak jsem ho pochopil, od v oboru uznávaného soudního znalce a patologa MVDr. Oty Humla. Dravec o hmotnosti 4,8 kg, samec, označený ornitologickými kroužky LX650 a Z350 uhynul v důsledku vnitřního vykrvácení do dutiny hrudní. Na RTG i fyzicky byla nalezena tříštivá fraktura levého křídla, a to těsně u těla, přičemž kosti a jejich úlomky mohly způsobit masivní a fatální vnitřní krvácení. Jinak dravec ve velice dobrém výživném stavu, dobré kondici, vylétaný, vytrénovaný, s depozity tukových zásob. Smrt nastala pravděpodobně při úrazu anebo krátce po něm. Zobák, jícen, vole i svalnatý žaludek prázdný, bez zbytků potravy, otrava a zástřel vyloučeny, další výsledky vyšetření a analýz až po jejich zpracování. Předběžně to zatím vypadá na náraz na překážku (drát, lano, vedení) ve vysoké rychlosti levou stranou těla, úraz, frakturu levého křídla a vnitřní vykrvácení.
 
 
 
 
 
 
Přidáme-li k předběžnému pitevnímu nálezu MVDr. O. Humla vyhodnocení získaných dat z telemetrického sledování od kolegyně Lenky Rozsypalové z VF v Brně, která, aniž by věděla výsledek pitvy, se přiblížila spolu s kolegou Dušanem Rakem z Anitry k nejpravděpodobnějšímu scénáři. Mohlo se vše odehrát asi takto.

Je 24. 1. 2022 mezi 14:00 a 15:30 hodinou a orel mořský „Pařátek“ hledá potravu, loví ryby na řece Visla v Polsku nedaleko obce Kielmin. Pohybuje se někde kolem umělých nádrží na pravém břehu řeky, pak letí dolů po proudu. Vysílačka na zádech vykazuje stabilní teplotu odpovídající teplotě vzduchu a teplotě těla dravce, když v 15:13 hod. dojde k prudkému ochlazení a teplota vysílačky klesá.
 
 
Další shluk bodů hlásících pozici dravce je pár metrů po proudu od místa náhlého poklesu teploty a aktivity vysílačky. Dne 25. a 26. 1. 2022 ve čtyři hodiny ráno je orel cca 3 km po proudu, pravděpodobně stále ve vodě u levého břehu řeky a od 26. 1. (6.18 hod.) až do 6. 2. (10.00 hod.) leží bezvládné tělo se studenou vysílačkou u levého břehu řeky a místa, kde ho polská policie kolem poledne zajistila a našla.

Nepatrná zajímavost je skutečnost, že 6. 2. 2022 v 10 hodin před polednem někdo z uhynulého orla vysílačku sundává, strká ji pravděpodobně do kapsy či batohu (teplota vysílačky se zvyšuje) a odnáší do domu vzdáleného cca 450 m od místa nálezu, kde jí následně zajistí policie.
 
 
Takže z toho všeho, co máme dnes k dispozici, se domníváme, že náš od roku 2019 telemetricky sledovaný orel mořský „Pařátek“ se pravděpodobně při lovu potravy (ryb) přímo nad řekou 24. 1. 2022 v 15.13 hod (UTC) srazil o nějaký drát, vzdušné vedení, lanko a způsobil si smrtelný úraz, kterému na místě podlehl.
 
Navíc spadl do řeky a proud ho pak postupně donesl 3 km až na místo nálezu. Tady orla i vysílačku následně zajistila polská policie a dál jsme zase na začátku celého příběhu a informace z 5. 2. 2022 o tom, že „Pařátek“ pravděpodobně uhynul a nežije.
 
 
Děkuji všem zúčastněným. Oficiální pitevní protokol přeložený do polštiny i s touto tiskovou zprávou samozřejmě přepošleme i polským kolegům na veterinární institut a policii.
 
PS: V roce 2019 na Veterinární klinice Vedilab odoperovaná orlova pravá pánevní končetina byla dnes z kadaveru zajištěna a jsme domluveni s kolegou a předním preparátorem Pavlem Zuberem, že nám  zhojenou frakturu vypreparuje, abychom se ujistili, že postup i provedení bylo správné.