Tiskové zprávy

30.1.2021 Přírodní rezervace Janovský mokřad

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
30. 1. 2022
 

Čím dál častěji v mediích sleduji a čtu mnoho informací o nové Přírodní rezervaci Janovský mokřad nedaleko Nýřan na Plzeňsku. Zcela určitě její vznik je zásluhou a práce mnoha jednotlivců, úřadů a subjektů, ale nemělo by se zapomínat ani na ty, kteří s nutností ochrany této lokality vůbec přišli.

A jelikož jsem měl tu možnost být u toho od samotného začátku, tak rád bych některé mediální výstupy upřesnil a uvedl na správnou míru.

Zároveň v důsledku masivní mediální veřejné pozornosti se tato unikátní zákonem chráněná přírodní a velice cenná lokalita stala tak trochu zábavným parkem, a to může mít pro všechny její zvířecí obyvatele fatální následky.

Proto také právě teď před jarní a hnízdní sezónou přicházím s tímto příspěvkem a informacemi.       

 
Janovský mokřad - koně, pratur, ale hlavně Přírodní rezervace!
 

Když v květnu 2020 náhodně nafotil z dronu Radek Zeman s kamarádem úplně první fotografie mokřadu nedaleko Nýřan z ptačí perspektivy, bylo nám okamžitě jasné, že jde o unikátní lokalitu mimořádného významu, která je zároveň útočištěm i domovem mnoha volně žijících a zákonem  zvláště chráněných živočichů.
 
 
 
 
Rodinka jeřábů popelavých s mládětem, chřástal, slavík modráček, bekasiny, čírky, bramborníčci, ťuhýk a desítky dalších vzácných, hlavně ptačích druhů, jsou jenom pomyslnou špičkou ledovce toho, co na této lokalitě žije.
 
 
 
 
Proto jsme se také začali okamžitě zajímat o to, jak lokalita vznikla a komu ony zemědělsky obtížně využitelné, podmáčené  pozemky vlastně patří. Naše zjištění bylo překvapivé.  Část pozemků patří Městu Plzeň, část Lesům ČR, něco vlastní ŘSD, něco soukromí vlastníci, okolní obce a tu nejcennější část s vodní plochou do dvou týdnů převede katastrální úřad na nového soukromého vlastníka, který ji řádně koupil, bude ji chtít odvodnit a začít zemědělsky obdělávat. Rovněž ŘSD má se svými pozemky své plány, a tak ve hře je i velké odstavné parkoviště pro kamiony a další již rozběhnuté projekty.
 
 
V tu samou dobu, v rozmezí několika málo dnů, jsem seděl v Plzeňské teplárenské u stolu s panem předsedou představenstva Romanem Jurečkem, na monitoru mu ukazoval fotografie z dronu a jeho prostřednictvím žádal Plzeňskou teplárenskou o finanční podporu na připravované e-výstavě „VODA“ (více na www.desop.cz).
 
 
Řešili jsme koncepci výstavy, podmínky podpory a prohlíželi desítky fotografií včetně těch z Janovského mokřadu, když do mého monologu vstoupil pan předseda Jurečko s větou: „Vraťte to zpět! To je jeřáb na té fotografii? Odkud to je?“
 
 
V ten moment jsem věděl, že přišla ta správná chvíle. Vrátil jsem se na předešlou fotografii a vzápětí ukázal i další. Z paměti „vytáhl“ seznam na lokalitě prokázaných druhů ptáků a z notebooku i v tu dobu  aktuální  katastrální mapy, včetně převodu pozemků na nové majitele.
 
 
Ten den jsem z teplárenské odcházel s dalšími úkoly a ve značných rozpacích. Poslední slova předsedy představenstva zněla jasně: „Obstarejte další fotografie z Nýřan, žádost o finanční podporu na výstavu přednesu na představenstvu a já se Vám ozvu.“
 
O to více jsem pak byl překvapen, když mi hned druhý den zazvonil telefon a z druhé strany se ozvalo: „Dobrý den, tady Jurečka. Tak jsem nad tím tady přemýšlel, ověřil jsem si ty pozemky a domluvil jsem Vám schůzku u naší paní radní Radky Trylčové na Plzeňském kraji. Ta lokalita je skvělá, mluvil jsem i s příslušným náměstkem primátora na městě Plzni a ředitelem ŘSD. Nechci Vám nic slibovat, ale vypadá to nadějně. Spojte se s paní radní Trylčovou, ukažte jí všechny ty podklady a uvidíme, co bude dál….“
 
 
No a pak už to běželo jako na drátku a výsledek zná každý z vás:
 

Rok 2020 – PKú jedná s městem Plzní, ŘSD, Lesy ČR, okolními obcemi a soukromými vlastníky.
 
Zastupitelstvo Plzeňského kraje (7. 9. 2020) schválilo odkoupení pozemků od soukromého zemědělce do majetku kraje za účelem vyhlášení přírodní rezervace a ochrany.
 
Rada Plzeňského kraje schválila (24. 5. 2021) vyhlášení Přírodní rezervace Janovský mokřad o celkové ploše 72 hektarů.
 
V prosinci 2021 - OŽP Plzeňského kraje přiváží na lokalitu první tři divoké koně za účelem zkvalitnění biotopu a lokality. V lednu 2022 - OŽP Plzeňského kraje přiváží se stejným záměrem na lokalitu 3 kusy pratura.      

Od té doby se přírodní rezervace stala oblíbenou lokalitou pro výpravy a výlety stovek lidí, desítek rodin týdně. I když podmáčený terén a rozbahněnou cestu bez pořádné obuvi asi neprojdete, o víkendu je lokalita plná návštěvníků a všichni chtějí vidět koně i pratury. 

Na jednu stranu je to určitě výborná věc, kterou jsme všichni chtěli, ale na stranu druhou není dobré zapomínat, že se stále pohybujete v přírodní rezervaci a na soukromých pozemcích, což má svá zákonná i morální pravidla. Žádáme tedy všechny návštěvníky, aby v zájmu ochrany lokality a vzájemného soužití volně žijících i chovaných zvířat dodržovali zákonem stanovená pravidla a chovali se na lokalitě maximálně ohleduplně a s citem pro přírodu. Děkujeme.
 
 
 
 
 
Za DES OP a toho, kdo stál u zrodu Přírodní rezervace Janovský mokřad jako první.