Tiskové zprávy

2.12.2021 29 let a nové webové stránky

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
2. 12.  2021
 
 29 let od založení DES OP
www.desop.cz


Ve čtvrtek 2. 12. 2021 oslavil Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva 29 let od svého založení. Letos jsme se rozhodli, že u této příležitosti zmodernizujeme, zaktualizujeme a představíme veřejnosti naše nové webové stránky s tím, že i my chceme, aby nám hlavně pomáhaly s naplňováním cílů a posláním naší organizace.

Webové stránky jsou pro nás a naši činnost velice důležité, je to ve své podstatě nejenom určitá prezentace naší práce a výsledků, ale i archiv, ve kterém se dá hodně věcí dohledat. Proto také na rozdíl od jiných „webovek“ je jejich obsah trochu jiný a i jednotlivé texty delší. Zkrátka sázíme na to, že když bude někdo něco hledat, potřebovat vědět anebo se bude o danou problematiku zajímat podrobněji, tak to vše najde právě na našich stránkách.

Už na úvodní stránce najdete nejenom rámcové představení naší činnosti, ale aktuální mapu pokrytí celého území ČR včetně telefonního spojení na jednotlivé záchranné stanice živočichů. Zároveň se velmi snadno můžete přihlásit k e-mailovému odběru našich tiskových zpráv a informací  a stát se tak příznivcem naší činnosti, který je vždy v obraze a ví, co se děje a chystá jako první. Následuje seznam a soupis našich projektů druhové ochrany i ekologické výchovy, informace o jednotlivých našich produktech, ohlédnutí se do historie organizace a založení spolku. Neschází ani oblíbené retro příběhy, videoprodukce, výstavy, NaPaLo, Vítaný host, periodika, archiv novinových článků a fotografie. Nechybí však ani informace o odloučených pracovištích, členské základně, partnerech a sponzorech. Poměrně velká část je věnována i archivu všech závěrečných i odborných zpráv, praktickému rádci a zákonem stanoveným přílohám.
 
Zkrátka a dobře vítejte na webových stránkách www.desop.cz  a určitě na nich najdete vše, co potřebujete, nebo jste chtěli o nás a našem spolku vědět.
 
Děkuji všem, kdo s modernizací a aktualizací našich webových stránek pomáhali.
 
Grafika, design, odborná spolupráce a data -  zpracoval:

Štěpán Bako

web/graphic designer
 
Realizace  DES OP 2021:
 
Karel Makoň, Jiřina Hepová, Petr Jakubik