Tiskové zprávy

28.8.2021 Doprava

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
28. 8. 2021
 
Druhý den po zveřejnění tiskové zprávy o labuti velké z rybníka u Vejprnic sebrala paní Gabriela Černá se svým partnerem na téže lokalitě minimálně dalších 2,5 km rybářských vlasců a možná ještě víc. Je to až neuvěřitelné, kolik se podobného a nebezpečného odpadu kolem vody válí a kolik ho paní Gábina u rybníka s labutěmi na úseku dlouhém 300 m našla. Palec nahoru pro paní Gabrielu a věříme, že podobných dobrovolníků se na základě této iniciativy najde více a nám zvířecích pacientů bude tím pádem ubývat.

 

70, 80, 90 anebo 100 km/1hodinu

Další z problémů, který i teď nejčastěji zaměstnává všechny záchranné stanice živočichů v republice, jsou zvířata sražená, zmrzačená či dokonce zabitá v důsledku stále se zrychlující a houstnoucí automobilové dopravy. Počty zvířat od obojživelníků, přes ptáky až po šelmy a velké savce jdou jenom u nás na Plzeňsku ročně do stovek, celorepublikově pak do tisíců!

 
Takže zatímco paní Gabriela s partnerem v pátek (27. 8. 2021) uklízeli břeh Pekelného rybníka u Vejprnic, my jsme zasahovali a byli voláni k autem sražené vydře říční nedaleko skládky Vysoká. Mladé zvíře bylo sraženo na přivaděči od Klatov pravděpodobně už v noci, kdy putovalo po strouze a vodě tekoucí v silničním příkopu. Jelikož se jedná o zvláště chráněného živočicha, jehož populace, genetika a příčiny úhynu se celorepublikově sledují, jeli jsme již uhynulé zvíře zajistit. Kadaver poslouží kolegům k další vědecké činnosti a bádání s tím, že celé zvíře bude zamrazeno a předáno kolegům z příslušné biologické univerzity. Ročně tak na silnici jenom na Plzeňsku sebereme, zajistíme a předáme 3 až 5 těchto nejmrštnějších vodních šelem. Vydra je jedno z celkově nejrychlejších zvířat a i  když na suchu je jen o něco méně pomalá než ve vodě, tak při snaze překonat silnici před rychle jedoucími auty nemá příliš velkou šanci. Pravda, vydry jsou aktivní hlavně v noci, mají velká teritoria a pohybují se na velké vzdálenosti, a tak kolikrát věřím, že ani řidič řítící se po dálnici či rychlostní silnici nemá moc šancí ji nesrazit. Ale pod koly aut hynou i stovky ptáků, jiných savců a třeba i poměrně velkých  zvířat včetně myslivecké zvěře. Proto s nekompromisně se blížícím podzimem, zkracujícím se dnem, úbytkem přirozeného úkrytu zejména v důsledku sklizní zemědělských plodin dávejte při svých jízdách autem větší pozor a soustřeďte se více i na to, co vám může zcela nečekaně vyskočit na vozovku ze silničního příkopu. Jak můžete vidět na přiložených fotografiích, tak kolikrát ani drátěný plot nemusí být 100% zárukou, že nemůžete na silnici potkat třeba právě vydru.