Tiskové zprávy

6.7.2021 Velká fotoreportáž o čápech bílých

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň

6. 7. 2021

Velká fotoreportáž o čápech bílých.
Čápům bílým i černým se náš spolek intenzivně v rámci projektu druhové ochrany věnuje hlavně na území Plzeňského a Karlovarského kraje již 30 let.

Za tuto dobu nám „prošlo“ rukama, řešili jsme, kroužkovali či zachraňovali přes 1500 čápů!

Máme za sebou přes 150 adopcí s prokázanou 97% úspěšností! Z toho minimálně 30 mláďat jsme vylíhli v líhni z vejce a následně adoptovali! Tři mláďata (celkem však šest jedinců) jsme minimálně 1 rok sledovali satelitní vysílačkou! Několik adoptovaných mláďat dnes prokazatelně hnízdí a má své rodiny!
 
Za třicet let činnosti jsme opravili, zrekonstruovali a řešili přes 300 čapích hnízd. Fotografie našich snadno přístupných uměle vyrobených hnízdních podložek, včetně výsledků adopce a praktické ochrany čápů bílých, přináší uznání a obdiv nejen u nás, ale i v zahraničí.
Díky naší činnosti a odvedené práci jsme zcela logicky získali i hodně poznatků a dat, které se snažíme nejen prezentovat, ale i předávat dál, tak aby ochrana sledovaného ptačího druhu byla vždy co nejefektivnější a pro ptáky přínosná!
O tom, že ne vždy se nám to však daří, jasně svědčí i letošní kroužkovací a hnízdní sezóna čápů bílých, která hlavně v důsledku zbytečně vyvolané hysterie kolem kamerového přenosu z čapího hnízda z Oseka u Rokycan, rozpoutala neuvěřitelnou debatu na všech úrovních odborného, mediálního i sociálního světa.
Naštěstí kauza Osek se populace a samotných čápů bílých zas až tak nedotkla, a tak i my jsme řešili a zasahovali i na jiných místech a lokalitách. Více už na jednotlivých fotografiích z reportáže o letošních adopcích a kroužkování čápů bílých.
Čtyřčata z Pavlova. 
Dne 4. 6. 2021 zasahovala Záchranná stanice živočichů Pavlov na hnízdě čápa bílého v obci Valeč -Třebíč na Vysočině. Na lokalitě došlo na drátech el. vedení k prokázanému úhynu jednoho z rodičů hnízdícího páru, a tak bylo třeba čtyři čerstvě vylíhlá mláďata zajistit a přenést do záchranné stanice. My jsme mláďata od kolegů po dohodě převzali 3. 6. 2021 s tím, že až povyrostou, je adoptujeme do našich náhradních hnízd. To se také povedlo a všechna čtyři mláďata byla postupně adoptována do náhradních hnízd v Plzeňském kraji.
Hnízdo Staré Sedliště (TC) – snadno přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé hnízdní podložce a betonovém stožáru vedle původního hnízda na funkčním el. vedení. Adopce 12. 6. 2021 – Staré Sedliště, adopce 3+1, číslo kroužku pravá noha CE082. Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě - všechna čtyři mláďata v pořádku – živá.
Hnízdo Draženov (DO) – snadno přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé hnízdní podložce  komína ZD. Adopce 12. 6. 2021 – Draženov, adopce 3+1, číslo kroužku pravá noha CE086. Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě- všechna čtyři mláďata v pořádku – živá.
Hnízdo Tachov (TC) – přirozené čápy postavené hnízdo na komínu u FÚ.
Adopce 12. 6. 2021 – Tachov adopce 3+1, číslo kroužku - pravá noha CE075. Kontrola 13. 6. 2021 – kontrola na hnízdě - všechna čtyři mláďata v pořádku – živá. Kontrola 4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě, pouze tři živá (původní mláďata), adoptované mládě uhynulé v rozkladu (déle než jeden týden) na okraji hnízda. Důvody a příčina úhynu nezjištěna.
Hnízdo Kdyně (DO) – snadno přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé hnízdní podložce  příhradníkového stožáru. Adopce 20. 6. 2021 – Kdyně, adopce 1+1, číslo kroužku pravá noha CE100. Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě - obě dvě mláďata v pořádku – živá.
Tři sirotci z Chotíkova
Je sobota dopoledne (5. 6. 2021), když k nám do Záchranné stanice živočichů Plzeň po telefonické dohodě veze pan Kufner dospělého čápa bílého, kterého sebral nedaleko čerpací stanice u Chotíkova na silnici I. třídy směr Karlovy Vary. Dospělého samce čápa bílého, pravděpodobně hnízdícího v Chotíkově na 24 m vysokém komíně od bývalé cihelny, srazilo auto při sběru hrabošů a potravy v silničním příkopu. Zhruba po hodině od předání čáp podlehl zranění a uhynul. V ten moment se rozjela akce záchrany mláďat na hnízdě v Chotíkově. Vše běží jako na drátkách. Karel Rada mladší vyráží do Chotíkova pod hnízdo čápů, aby několik hodin sledoval, zda samici stojící u týden starých mláďat vystřídá její partner, nebo zda autem sražený čáp je opravdu z tohoto hnízda. Celkem pět hodin čeká pod hnízdem, a když samici nikdo nevystřídá a ani nepřiletí s krmením, přijíždím na lokalitu s dronem i já, abych prověřil už konkrétní stav. Samice je nervózní, čeká na samce a krmení, neustále se sklání do hnízda k nahlas se ozývajícím a o potravu žadonícím třem zhruba týden starým mláďatům. Je cca 16:45 hod. a s velitelem profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje řešíme podrobnosti zásahu na lokalitě. Vysvětluji, co je třeba a jak udělat. Dva muži v hasičském obleku vyrážejí v koši žebříku k hnízdu. Na hnízdě jsou tři hladová mláďata a jedno nevylíhlé vejce. Vše sundávají dolů, přebíráme mrňouse, jedna rychlá fotka, děkujeme a frčíme do naší Záchranné stanice živočichů Plzeň. I v tomto případě putovala všechna tři mláďata na náhradní hnízda a do náhradních rodin.
Hnízdo Všeruby u Kdyně (DO) - snadno přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé hnízdní podložce na betonovém sloupu na návsi u rybníka. Adopce 20. 6. 2021 – Všeruby, adopce 2+1, číslo kroužku pravá noha CE099. Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě - všechna tři mláďata v pořádku – živá.
Hnízdo Planá u Mariánských Lázní – Hřbitovní ul. (TC) - snadno přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé hnízdní podložce na betonovém sloupu u obytného domu ve Hřbitovní ul. Adopce 20. 6. 2021 – Planá, adopce 2+1, číslo kroužku pravá noha CE097. Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě - všechna tři mláďata v pořádku – živá.
Hnízdo Brod nad Tichou (TC) - snadno přístupné hnízdo na námi zhotovené umělé hnízdní podložce na soukromém pozemku (zahradě) u rodinného domu. Adopce 20. 6. 2021 – Planá, adopce 2+1, číslo kroužku pravá noha CE098. Kontrola  4. 7. 2021 – kontrola na hnízdě - všechna tři mláďata v pořádku – živá.
Kryštofa v Polžicích má pouze dvě mláďata.
Do letošního května telemetricky i mediálně sledovaná čápice Kryštofa hnízdící na návsi v Polžicích (DO) má pouze dvě mláďata. Původně se čapí pár střídal v sezení na čtyřech vejcích, ale při kroužkování 2. 7. 2021 nasadil kolega Miloš Paisker kroužky pouze dvěma mláďatům. Navíc Kryštofě přestala fungovat satelitní vysílačka, a tak již několik týdnů nemáme žádné podrobnější informace o jejím pohybu a průběhu hnízdění.
Hnízdo čápa bílého na zrekonstruovaném komíně v Bochově u Karlových Varů a krásná čtyři mláďata.
Hnízdo čápa bílého v Osvračíně a krásných 5 mláďat.
Pět mláďat jsme kroužkovali i v Merklíně na jižním Plzeňsku.
Při kontrole a kroužkování čápů bílých musí kolikrát lezci překonat nejrůznější překážky, tak aby se na hnízdo k mláďatům vůbec dostali.
Miloš Paisker se kroužkování čápů věnuje již přes 20 let a okroužkoval přes 600 mláďat čápů bílých.
Čápy bílé jsme začali kroužkovat s Dr. Stanislavem Benedou, hlavním koordinátorem a vedoucím projektu ochrany čápů bílých na území bývalého Západočeského kraje už v roce 1991. Vzpomínáme.
Úplně první mláďata k adopci vylíhl, odchoval a připravil kolega Václav Lang z Horní Břízy. Bohužel dnes už rovněž jen vzpomínáme na tuto ikonu ornitologie a kroužkování ptáků na Plzeňsku.