Tiskové zprávy

5.5.2021 Výtvarná soutěž žáků ZŠ Újezd

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
5. 5. 2021
 
Dětská výtvarná soutěž „VODA“


V průběhu měsíce března a dubna jsme v rámci domácí výuky, možností, vzdělávání, výtvarné a ekologické výchovy vyhlásili pro žáky I. stupně ZŠ Plzeň – Újezd, tematicky zaměřenou výtvarnou soutěž „VODA“.
K 15. dubnu 2021, kdy byla uzávěrka soutěže navazující hlavně na naši stejnojmennou e-výstavu,  se sešlo a bylo přihlášeno celkem 24 výtvarných děl v obou věkových kategoriích.
 
Jelikož jednotlivá díla jsou opravdu vydařená, rozhodla se porota, že ocení všechny přihlášené autory s tím, že každý z porotců si vybere jedno či dvě díla, která ho zaujala nejvíce.
Děkujeme všem, co se do soutěže zapojili, věnovali tvorbě díla svůj čas, nápad a energii.

Ceny jsou pro všechny zúčastněné stejné a děkujeme jak odborné porotě, tak partnerům celého projektu „VODA“.
Obrázky jsou řazeny podle čísel a u každého je uvedeno jak jméno autora s jeho věkem, tak mimořádné ocenění členem poroty.

Všechny obrázky si  bude možné rovněž prohlédnout ve fotogalerii u e-výstavy „VODA“ na www.desop.cz.
 
03 - Bobři - Ketnerová Thea Karin, 9 let/3.třída
Cena předsedy PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ, a.s. pana Romana Jurečky.
Obrázek mě zaujal jednak precizním provedením, využitím celé plochy (formátu) a samozřejmě obsahem. Bobři na obrázku zpracovávají dřevní hmotu, štěpkují a využívají obnovitelné zdroje, aniž by produkovali jakýkoliv odpad. Vše je využito a zpracováno do poslední třísky navíc v rámci a zájmu zkvalitnění přírodního ekosystému. Dokonalé!
 
07 - Duha - Bicistová Magdalena, 8 let/2.třída
Cena předsedkyně výboru PK pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Radky Trylčové.
Duhový obrázek vyzařující dobrou náladu se mi velice líbí, malířka nezapomněla na přírodu a zvířátka ve vodě, ale i ve vzduchu.
 
11 - Ledňáček - Kleisnerová  Antonie, 7 let/2.třída
Cena předsedy PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ, a.s. pana Romana Jurečky.
Ledňáček říční k vodě patří a navíc ho poměrně často potkávám u nás u Berounky. Obrázek je veselý, optimistický, plný sluníčka a zdravé přírody.
 
15 - Bobr a pacienti ZSŽ - Makoňová Hana, 7 let/1.třída
Cena předsedkyně poroty DES OP a výtvarnice paní Jiřiny Hepové.
Oceňuji hlavně provedení a použitý materiál. Na obrázku jsem si všimla i zvířecích pacientů, které jsme měli na stanici v posledních týdnech, je tam rosnička, čáp a sluka či kos na hnízdě.
 
17 - Voda - Ryba Jan, 6 let/předškolák
Cena herce Pavla Lišky a jeho dcer Ronji a Riky.
Dobrý den, naše liščí intuitivní cena putuje obrázku č.17 Honzíkovi Rybů, který nás všechny okamžitě zaujal svým podáním. Gratulují  Ronja, Rika a táta Liška.
 
19 - Labutí pár na rybníku - Šandara Tomáš, 8 let/2.třída
Cena předsedkyně výboru PK pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Radky Trylčové.
Líbí se mi, jak je výtvor kreativní. Krásně zachycuje vodní život labutího páru.
 
20 - Splešťule blátivá - Süss Marek, 7 let/1.třída
Cena předsedkyně poroty DES OP a výtvarnice paní Jiřiny Hepové.
Originální nápad a vnímání života pod vodní hladinou, který běžně přehlížíme. Propojení výtvarných technik a realistické provedení.
 
01 - Labutě - Mainerová Adélka, 7 let/1. třída
Paní učitelka Koutová Michaela
Za mě jednoznačně všechny obrázky jsou krásné a originální.
Navrhuji ocenit všechny přihlášené 1. místem.
 
18 - Sudová Terezka, 6 let/1.třída
Jako zubař (Makoňová Hana DES OP) oceňuji důraz na vyobrazení bobřích hlodavých zubů.
Paní učitelka Koutová Michaela
 
04 - Alejandro Zabala Bishop, 8 let/2. třída
Obrázek jednoznačně zaujal originálním výtvarným provedením (Pelikánová Teraza DES OP).
 
06 - Bicista Kryštof, 8 let/2. třída
Propojení hned několika příběhů (Makoň Karel DES OP).
 
08 - Dufek Semuel, 8 let/2. třída  
Zajímavé zpracování a nápad (DES OP).
 
10 - Kašparová Natálie, 1. třída
Voda pro všechny (Makoň Karel  DES OP).
 
02 -  Světlíková Ema, 9 let/3. třída
Pěkné (DESOP).
 
05 - Beran Petr, 8 let/2. třída
 
09 - Kaisler Lukáš, 7 let/1. třída
 
12 - Kloboučníková Denisa, 2. třída
 
13 - Kotyza František, 7 let/1. třída
 
14 - Kreysová Julie, 7 let/2. třída
 
16 - Růžičková Anežka, 2. třída
 
21 - Šedivá Šarlota, 8. let/2. třída
 
22 - Světlíková Týnka, 6 let/1. třída
 
23 -  Drozda Václav, 8 let/2. třída
 
23 -  Zuzka Tomáš, 8 let/1. třída
Zaujalo (Marie Süssová DES OP).
 
Všem výtvarníkům gratulujeme!