Tiskové zprávy

29.4.2021 Soud s travičem Strakonice

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
29. 4. 2021
 
Kauza otrávených orlů mořských u Mečichova na Strakonicku nabrala načekaný směr.
 

Dne 15. 3. 2019 jsme Vás v naší tiskové zprávě nazvané  „Další uhynulý mořský orel s vysílačkou“ informovali o nálezu dalšího otráveného orla mořského, nalezeného u rybníka Slatinka nedaleko obce Mečichov na Strakonicku.
V tiskové zprávě jsme uvedli:
Na základě náhodně zjištěné informace a zpráv od rakouských kolegů o pravděpodobném úhynu telemetricky sledovaného orla mořského z Rakouska jsme se v pátek 15. 3. 2019 z vlastní iniciativy vydali s kolegy Bohumilem Máškem, Martinem Pytlíkem a Václavem Stroleným prověřit aktuální situaci na lokalitu Mečichov kousek od Horažďovic. Lokalita je sice katastrálně již na území Strakonic a Jihočeského kraje, ale ve skutečnosti se nachází cca 2 km od hranice s krajem Plzeňským a hlavně pak ani ne tři kilometry od námi dlouhodobě monitorovaného obsazeného hnízda orla mořského u nás. Navíc se nám na této lokalitě........

Na místo k rybníku Slatinka jsme v pátek dorazili zhruba před 15. hodinou. Neuběhlo ani pět minut a kolega Bohumil Mášek hlásil nález uhynulého orla mořského, nehybně ležícího pod borovicí v rákosí na břehu rybníka.  GPS souřadnice ho navedly přímo k němu a podle jednotlivých lokací a dat tam ležel už poměrně dlouho. Dle polohy kadaveru, strnulosti a na místě zajištěných stop byl orel s největší pravděpodobností opět otráven. Otravě nasvědčuje i skutečnost, že zhruba před týdnem na téže lokalitě byl kolegy a policií už jeden uhynulý orel mořský zajištěn.
Náš nález dalšího, tentokrát orla s vysílačkou, jsme okamžitě nahlásili a na místě předali kolegům z Prahy a kriminální policii. Ti provedli zajištění dalších stop a případ okamžitě převzali. 
Otrava orlů a dalších na lokalitě nalezených zvířat se prokázala a případem se dva roky intenzivně zabývala jak strakonická kriminální policie, tak státní zástupce a soud.
 
Jelikož police věc už od samého začátku řešila, tak jak se má a na místě nálezu, i přesto, že to bylo v pátek po 16. hodině, okamžitě dorazil jak policejní vyšetřovatel, tak technik a další specialisté, kteří pak společně dokázali vyšetřování případu dotáhnout až k samotnému soudu. Děkujeme všem, kteří na případu pracovali a přispěli k tomu, že na základě všech zjištěných skutečností a faktů tento čtvrtek 29. 4. 2021 rozhodl soud tak, jak rozhodl.
První odsouzený v případu otravy zvláště chráněných živočichů.

S velkým napětím jsme nejenom my, ale i široká veřejnost očekávali, jak dopadne čtvrteční (29. 4 . 2021) naplánované a z důvodu koronavirové epidemie několikrát odložené soudní jednání.
 
Soud, o kterém se hlavně ve spojení s otravou čtyř orlů mořských, rovněž námi zajištěných u Velkého Boru u Horažďovic na Klatovsku, živě mluvilo několik měsíců.
 
Všichni jsme čekali na rozhodnutí soudce, který případ posuzoval a soudil.
 
Osobně jsem soudci jeho rozhodování v dané kauze nezáviděl, jelikož stovky reakcí a ohlasů veřejnosti, zejména na kauzu Velký Bor ale třeba i průběh vyšetřování otravy řeky Bečvy, jasně deklarovaly, že veřejnost naší justici moc nevěří.
 
V dnešní rozsudek (dle informace od několika přítomných u soudu) nevěřila v soudní síni ani většina přítomných. Zejména, když státní zástupkyně sama v průběhu jednání naznačila určité pochybnosti o úspěšnosti soudního líčení.
 
O to pak větší překvapení zavládlo, když soudce naprosto nekompromisně odsoudil obžalovaného a vynesl rozsudek. Pravda, přímé důkazy byly vyvráceny, ale vše do sebe zapadá, má logiku a je naprosto jasné. Dotyčný pachatel pak dostal trest jak za přechovávání jedů, tak za jeho používání a úmyslné trávení volně žijících živočichů.
 
A právě to je to, na co všichni už 20 let čekáme! Rok co rok fungujeme pouze jako sběrači mrtvol a potížisti. I přesto, že najdeme pouze pomyslnou špičku ledovce, tak za těch 20 let se jedná ze strany státních orgánů o stovky neobjasněných, odložených a nevyšetřených případů. Jenom v našem kraji to jsou ročně desítky otrávených či jinak nezákonně usmrcených vzácných a zákonem chráněných živočichů! Stovky hodin, nemalé finanční náklady a úsilí vynaložené v boji s touto podceňovanou kriminální činností. Jenom lidé z našeho spolku věnovali této problematice  neuvěřitelné množství času s výsledkem, že tento problém vlastně nikoho z těch, kteří by se jím měli zabývat, zas až tak moc nezajímá.
 
Ano, prokazování této trestné činnosti je složité a nikdy nebude 100%, ale na druhou stranu nevěřím, že naše kriminální policie by nedokázala alespoň polovinu pachatelů odhalit. Ba naopak jsem přesvědčen o tom, že kdyby byla vůle a policejní vyšetřovatelé věděli a viděli, že jejich práce bude následně u soudu zúročena, tak by procenta objasněnosti vycházela úplně jinak.
 
A proto děkuji dnes hlavně soudu a panu soudci, že se k celému případu postavil čelem a dokázal rozhodnout, tak jak rozhodl. I kdyby závěrečný verdikt u odvolacího soudu dopadl jinak, je to totiž úplně první případ, kdy padl konkrétní trest jak za pochybení, tak motiv a hlavně úmysl!
 
Je to úplně jasný vzkaz všem travičům i veřejnosti, že věci se mění a že i justice už nehodlá pouze mlčky přihlížet a poslouchat smyšlené historky obhajoby a pachatelů!
 
Děkuji, pane soudce, děkuji a za nás veliké uznání za Vaši odvahu a rozhodnutí!


Karel Makoň

Foto: Bohumil Mášek