Tiskové zprávy

15.03.08 - Úklid tůňky u trati

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

název - téma:

Další úklidová akce.

ze dne:

15.3.08

místo konání:

Plzeň – Slovany

 

vlastní zpráva:

Desítky řidičů jedoucích ze Slovan Částkovou ulicí na Doubravku po mostě přes vlakové koleje v sobotu dopoledne, se zájmem sledovaly další úklidovou akci DES OP Záchranné stanice živočichů Plzeň. Tentokrát se jednalo o úklid části stráně vedle vlakového koridoru Českých drah, kde byly v rámci náhradních opatření loni Správou železničních cest ČD vyhloubeny tři náhradní tůňky pro čolky obecné. Akce byla předem dohodnuta s ekologem Českých drah a dráhy budou rovněž nasbírané igelitové pytle s odpadky legálně likvidovat. Akáty porostlý svah mezi kolejištěm a silnicí vedoucí auta na most přes řeku Úslavu do Lobez byl značně znečištěn nejrůznějšími odpadky a zbytky komunálního odpadu. Našli jsme zde desítky plastových i skleněných lahví, papírky od sušenek, nápojové plechovky a tatrapaky, vánoční stromeček, plastové obaly a nechybělo ani velké množství popraskaných plastových puklic z kol osobních automobilů. Mimo jiné jsme našli opět i jedno staré rozpadlé křeslo. Vše jsme za pomoci několika málo dobrovolníků, kteří nás přišli podpořit, pečlivě sebrali do plastových pytlů a ty nechali na předem dohodnutém místě. Ve skutečnosti se za poslední dva měsíce jednalo o naši již třetí úklidovou akci a jsme rádi, že kromě Jiřiny Pešové ze ZOO nás přišla opět podpořit i studentka Lucie Šeflová a nově se k nám přidal za zástupce Slovanského obvodu Michael Boušík s dcerou a její kamarádkou. „Je potěšující, že se do těchto akcí zapojují i místní občané a že jim stav jejich okolí není lhostejný.“ Celkem jsme sebrali 10 plných pytlů a vyčistili tři nově připravené tůňky. Uklidit by sice snesla i druhá strana za mostem, ale to už s ohledem na bezpečnost účastníků a frekvenci projíždějících vlaků nebylo možné. Úklidová akce tůněk pro čolky a žáby byla tento měsíc již druhá a potěšující zprávou je, že na tůňce u kostela sv. Jiří, kde jsme uklízeli minulý víkend, se začínají objevovat nejen dospělí skokani hnědí, ale i vajíčka, která do nově vyhloubené tůňky ve velkém kladou.

 

PŘED                                                   PO


 

Na fotografiích:

Michael Boušík v pracovním zápalu, který se jako jeden z mála obyvatel Slovanského obvodu do úklidové akce zapojil. Hana Robejšková a kolektivní foto účastníků akce.

 


za DESOP a Záchrannou stanici živočichů Plzeň:

Podrobnější informace k tématu poskytnu na mobilu

777 145 960 (K. Makoň)


zpráva ke stažení ZDE