Tiskové zprávy

13.9.2020 Borská přehrada

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

13. 9. 2020 
 
Další samostatná akce vytažená z provozního deníku Záchranné stanice živočichů Plzeň. Akce hlavně Radka Zemana, který pod odborným vedením kolegy Davida Fišera pro město Plzeň pomáhá při realizaci záchranného transferu vodních živočichů na Borské přehradě.

Borská přehrada vydala své svědectví.
 
V důsledku celkové rekonstrukce silničního mostu z Litic na Valchu, vedoucího přes horní část (přítok) Borské přehrady na řece Radbuze, je nutné obnažit nosné pilíře, které jsou jinak pod vodní hladinou přehrady. Proto také již druhý týden vodohospodáři postupně a dle předem domluveného plánu upouštějí z nádrže každý den cca 30 cm vodního sloupce. Až voda na přítoku pod mostem obnaží všechny pilíře, vypouštění bude zastaveno, mostaři nastoupí na opravu jinak nepřístupné části pilířů a všem, kteří teď v holinách pročesávají odhalené dno a zátoky přehrady, se podstatně uleví.

On totiž souběžně s plánovaným vypouštěním vody probíhá na lokalitě již druhý týden každý den systematický biologický průzkum a povolený záchranný transfer vodních živočichů. Těch, jak se postupně ukazuje, není na lokalitě zrovna málo, a tak právě pod odborným vedením kolegy Davida Fišera (garanta a realizátora celého transferu) se na lokalitě pohybuje hned několik jednotlivců a skupin pomáhajících při záchraně těchto zajímavých zvířat.

Jedním z účastníků této velice náročné akce je i náš člen a kolega Radek Zeman. Ten, jak sám říká, na lokalitě získává hlavně cenné zkušenosti. Již druhý týden ho můžete na Borské přehradě vídat hlavně odpoledne po práci, jak s kýblem a dalekohledem prochází do setmění jednotlivé pláže a zátoky. Sbírá škeble, monitoruje živočichy i průběh vypouštění a sleduje vodní ptáky. Hlavně pak díky Radkovi mohu poslat tuto tiskovou zprávu i s fotografiemi na místě pořízenými.

Každopádně k dnešnímu dni bylo na lokalitě sebráno a přesunuto celkem přes 5.000 kusů škeble říční, rybniční a velevruba malířského.

Při sběru škeblí byl nalezen a na lokalitě prokázán i výskyt raka říčního (což je hodně pěkné) a opakovaně byl pozorován při sběru potravy na obnažených plážičkách kameňáček pestrý, jespáci, kulíci, pisík obecný a konipasi.

kameňáček pestrý

jespák

kulík

kulík s jespákem

Mimo jiné 12. 9. 2020 nalezena malorážkou prostřelená lebka bobra evropského.

Také obrovské klubko utrhaných rybářských vlasců i s nástrahami velikosti fotbalového míče, sebraných z celé plochy Borské přehrady.

Jako bonus pak 12. 9. 2020 v 17:30 hod. vyfotografován a zdokumentován výskyt dvou ryby lovících orlovců říčních, pravděpodobně už protahujících přes naše území.

Nechybělo ani poměrně velké hejno jiřiček obecných lovících hmyz nad vodní hladinou.
 
Zkrátka a dobře snížení vodní hladiny a obnažení dna přehrady přilákalo pestrou skladbu zajímavých a málokdy u nás pozorovaných živočichů, na které jsme mohli přijít jen díky onomu záchrannému transferu, který na lokalitě stále probíhá a bude probíhat minimálně ještě jeden týden. Děkujeme. 

PS: Pevně věříme, že obnaženého dna využijí i rybáři a správce povodí k úklidu rybářských vlasců a utrhaných návnad, včetně odpadků a skla. Jelikož i přes to, že se snažíme zejména vlasce na lokalitě sbírat a nenechávat, tak není v našich silách uklidit úplně vše a hlavně sbírat odpad, kterého tam je poměrně také dost.