Tiskové zprávy

28.7.2020 Chycen přímo při činu!

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

28. 7. 2020

Chycen přímo při činu!

Již druhý týden intenzivně pracujeme na objasňování nelegální činnosti páchané některými lidmi na lokalitách s výskytem bobra evropského. TESLA Nýřany, Kozolupy, Lochousice, ale i Hošťka a Kateřinský potok na Tachovsku, to vše jsou místa, kde aktuálně dochází k cílenému a protizákonnému poškozování bobřích hrází.

Jelikož z vlastní zkušenosti víme, jak jsou jednotlivé případy státními orgány šetřeny, posuzovány a jak končí, rozhodli jsme se tentokrát pro zveřejnění prvních výsledků našeho šetření a žádáme o spolupráci i širokou veřejnost.

TESLA Nýřany - Luční potok.
Díky bobrovi naprosto unikátní lokalita, stanoviště několika desítek zvláště chráněných živočišných druhů a nově vzniklý mokřad, o jehož stupni ochrany se v současné době aktuálně jedná. Původně vysušený obrovský rybník s ostrůvky dnes lesní a zemědělské plochy, donedávna z větší části (několika desítek hektarů) v majetku města Plzně. Dnes větší část plochy stále v majetku města Plzně, něco Lesů ČR, okolních obcí a dalších, převážně soukromých subjektů.

Unikátní lokalita založena bobrem evropským u Nýřan na Lučním potoce pod TESLOU.  Foceno před poškozením hráze v květnu 2020.

Foto ptaků: S. Brožík a M. Mejstřík

Díky jedinečnému charakteru lokality, nutnosti zadržování vody v krajině, protipovodňovým opatřením, přirozené revitalizaci údolní nivy Lučního potoka a biotopu s prokázaným  výskytem několika desítek zvláště chráněných živočišných druhů, je ve hře vyhlášení unikátní přírodní rezervace, spravované Plzeňským krajským úřadem. Na realizaci se intenzivně pracuje, vše je připraveno k projednání, když vtom doposud nám neznámý „pachatel“ začal opakovaně poškozovat onu nejdůležitější bobří hráz, která tento přírodní „ráj“ vytvořila.

Pachatel vyfotografovaný při poškozování bobří hráze a odvodňování lokality. Foceno 27. 7. 2020. Kdo je to?

Cíleným poškozováním hráze samozřejmě ovlivňuje výšku vodní hladiny na okolních plochách a poškozuje tak celý biotop a jeho rovnováhu. Navíc mrhá vodou, která je v mokřadu zadržena, čistí se a posiluje podzemní prameny okolních obcí.

Vypuštěný mokřad po opakovaném prokopávání hráze a poškození lokality.
Poškození lokality foceno dne 28. 7. 2020.

Vypuštěný mokřad po opakovaném prokopávání hráze a poškození lokality.
Poškození lokality foceno dne 28. 7. 2020.

Vypuštěný mokřad po opakovaném prokopávání hráze a poškození lokality.
Poškození lokality foceno dne 28. 7. 2020.

To samé se bohužel v současné době děje i u Kozolup a Lochousic.
 
Kozolupy
U Kozolup začal bobr stavět větší hráze teprve v letošním roce. Na potoce Myslinka před podjezdem železniční tratě byl bobrem založen základ nového mokřadu, úplně přesně to, o čem se neustále mluví, co vláda umocnila ve svém nařízení a každá politická strana má ve volebním programu. Ono zaklínadlo a miliardy ze státního rozpočtu pro obce a jejich občany.
 
Bohužel, zase někdo je chytřejší než my všichni dohromady, a měl potřebu bobrovi hráz protrhnout a zničit!  
Ale i on se však dopustil protizákonného jednání a doufám, že se nám ho podaří vypátrat a chytit při činu stejně jako u Nýřan.
 
Lochousice
Celkem dvě tůně udělal další bobr evropský na přítoku do Nového rybníka u Lochousic na Plzni – severu. Obě dvě tůně, nejenom, že zadržovaly a čistily vodu, která teče do rybníka, ale hlavně zachytily přívalové deště se splavovanou ornou půdou. Pokud by tam ony tůně nebyly, tak by splavená ornice natekla rovnou do rybníka. Ani to nestačilo k tomu, aby obě hráze bobrovi někdo nepoškodil a neprokopl.
 
Kdo a proč to dělá, je teď zatím těžké zjistit, ale pracujeme na tom a věřím, že stejně intenzivně na tom budou pracovat Policie ČR a státní orgány a složky ochrany přírody.
 
Zákon hovoří jasně a je naprosto nepřípustné, aby se podobné věci i nadále přehlížely a neřešily!

POZOR!
Máme svědka!