Tiskové zprávy

18.11.07 - Hraboši polní

TISKOVÁ ZPRÁVA
 
 
název - téma:

Plošné trávení hrabošů může ohrozit celý ekosystém

ze dne:

listopad 2007

místo konání:

Plzeňský kraj

 

vlastní zpráva:

Letošní rok je takzvaný „myší rok“. Toto období přemnožení hlodavců, konkrétně hraboše polního, se opakuje v nepravidelných intervalech. Zatímco ornitologové se radují, protože dlouho nepřicházející „myší rok“ způsobil úbytek dravých ptáků a sov, podstatně méně nadšeni jsou zemědělci. Přemnožený hraboš polní jim totiž způsobuje nemalé škody na porostech, zejména na ozimé řepce, ozimých obilninách a pícninách (jetel, vojtěška).

Bohužel řešení tohoto problému, ke kterému se někteří zemědělci uchylují, může znamenat negativní zásah do celého ekosystému v dané lokalitě. Jde o plošné trávení hrabošů granulovanými nástrahovými preparáty, které jsou ve velkém aplikovány na pole. Hraboši po požití těchto granulí začnou vnitřně krvácet, což se navenek projevuje malátností a poté hynou. Přestože je tento způsob hubení hlodavců legální, je podle našeho názoru neekologický a zaostalý. Jednak podléhá oznamovací povinnosti, tedy každý, kdo se chystá k tomuto zásahu, ho musí předem oznámit příslušné veterinární správě, obci, mysliveckému sdružení atd. Navíc nikdo neví, jaká přijde zima, a proto je otázkou, jaký je ekonomický efekt takového zásahu. Na množství hlodavců samozřejmě reaguje i populace predátorů. Proto můžeme nyní sledovat na polích nezvykle mnoho dravců, zejména kání lesních a poštolek obecných. Také např. sovy pálené mají více mláďat, která jsou v současné době stále ještě na hnízdech. Pokud se nyní najednou rapidně sníží počty hrabošů, bude to znamenat negativní zásah do jejich potravního řetězce. Hraboši se živí také lišky, kuny, divoká prasata a jezevci, kteří díky tomu působí menší škody na drobné zvěři. Pokud predátor uloví otráveného hraboše, nemělo by to na něj mít teoreticky žádný negativní efekt, zejména pokud hraboš jed již strávil.

Náš nesouhlas s touto metodou neznamená, že bychom nechápali problémy zemědělců se škodami, které hraboši dokáží způsobit. Proto zároveň s naší žádostí, aby zemědělci od této metody pokud možno upouštěli a nahradili ji metodou ekologičtější, nabízíme i naši manuální pomoc a spolupráci. Další možností účinného hubení hrabošů je totiž umístit pro dravce a sovy do pole či louky dřevěné odsedávky neboli berličky. Ty dravce nejen přitahují, ale výrazně jim usnadňují lov hrabošů, kterých se chtějí zemědělci zbavit. Dravci tak pohotově zlikvidují velké množství hrabošů aniž by zemědělci vynakládali zbytečné finanční prostředky.

------------------------------------------------------------------------------------

za DESOP a záchrannou stanici živočichů Plzeň:

Jana Saghianová

Podrobnější informace k tématu poskytnu na mobilu 777 145 960 (K.Makoň)


zpráva ke stažení ZDE