Tiskové zprávy

17.10.07 - Karty "Zvířátka kolem nás"

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

název - téma:

„Zvířátka kolem nás“

Nový projekt DES OP pro předškoláky

ze dne:

17.10.2007

místo konání:

Plzeň

 

vlastní zpráva:

Neziskové občanské sdružení DES OP, provozující mj. Záchrannou stanici živočichů v Plzni, přichází po vydání dvou ekologicko-výchovných a informačních DVD s dalším projektem. Ten bude tentokráte zaměřen na děti předškolního věku. V současné době probíhají závěrečné práce a úpravy před tiskem a počátkem listopadu bychom rádi výukový materiál již distribuovali do plzeňských MŠ.

Jedná se o tématicky zaměřený výukový materiál v podobě 40 speciálních karet s ilustracemi jednotlivých zvířat a s doprovodnými texty psanými v „dětské“ řeči. Karty jsou přehledně seřazeny a barevně odlišeny podle druhových skupin (obojživelníci, plazi, ptáci a savci). Každá ilustrace je pak doplněna rýmovanou hádankou či říkačkou, která má usnadnit dětem určování i zapamatování zvířat – např.: „Nepobrala krásy více, po těle má bradavice, u potoka v lopuchu, najdeš žábu…..?“, „V noci loví, létá pěkně, radarem se řídí ve tmě. Chytá hmyz, tak dej mu mír, je to savec…..?“ „Zobákem dělá klapavé zvuky, s jarem k nám přilétá a nosí kluky.“

Cílem tohoto projektu je přiblížit dětem předškolního věku běžné druhy volně žijících zvířat vyskytujících se v naší přírodě. Materiál je určen především pro výuku v mateřských školách, lze jej však použít i při vycházkách do přírody, při soutěžích či hodinách teoretické výuky. Materiál je pro Plzeňské MŠ vydán bezplatně, ostatní MŠ, zájemci a subjekty si jej mohou zakoupit za dotovanou výrobní cenu zahrnující pouze náklady za tisk.

Tento výukový materiál je výhradně dílem DES OP a vznikl v rámci programu ekologické výchovy. Na jeho vzniku se podíleli jak členové DES OP, tak naši dlouholetí kolegové a partneři. Krásné ilustrace zvířat vytvořil přední plzeňský ilustrátor, entomolog a zoolog Zdeněk Doležal, který díky svým vynikajícím terénním znalostem přírody a jedinečnému výtvarnému stylu dokáže zvířata ztvárnit velmi realisticky a přesně. Jeho originální ilustrace tak jistě dětem pomohou v poznávání zvířat žijících v naší přírodě. Autorem doprovodných textů je Robert Trnka, kterému se díky jeho jedinečnému stylu a schopnosti srozumitelného vyjadřování skvěle podařilo „přeložit“ informace z odborných publikací do dětské řeči žáků mateřských škol. Robert Trnka rovněž dlouhodobě spolupracuje s DES OP a kromě vlastní tvorby je autorem většiny textových materiálů naší organizace. Nemalou zásluhu na vzniku tohoto projektu má také grafik Marek Koňařík, který je jeho spoluautorem. I on disponuje jedinečným stylem a nápaditostí, které se projevily při zpracovávání obrázků a textů. Originální říkačky jsou z 95% dílem Miloše Paiskera, dlouholetého člena DES OP a aktivního ornitologa.

Složení realizačního týmu zaručuje opravdu vysokou kvalitu připravovaného projektu a zcela určitě je na co se těšit.

Tento materiál vznikl díky finanční podpoře Nadačního fondu města Plzně - Zelený poklad, jehož posláním je podporovat projekty zaměřené na ochranu přírody, revitalizaci veřejných prostranství a ekologickou výchovu nejen dětí a mládeže,ale i široké veřejnosti. Nadační fond Zelený poklad hradil veškeré náklady spojené s tiskem tohoto materiálu a v minulosti rovněž finančně podporoval některé námi realizované akce.

Ostatní náklady jsou pokryty z vlastních zdrojů DES OP a potenciálu členů.

------------------------------------------------------------------------------------

za DESOP a záchrannou stanici živočichů Plzeň:

Jana Saghianová

Podrobnější informace k tématu poskytnu na mobilu 777 145 960 (K.Makoň)


zpráva ke stažení ZDE