Tiskové zprávy

6.10.2019 Druhá "Inspekční" cesta s radní PK

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

6. 10. 2019
 
Druhá „Inspekční“ cesta s radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Radkou Trylčovou.

Když k nám 3. 4. 2018 na Záchrannou stanici živočichů v Plzni přijela paní radní Radka Trylčová poprvé, řešili jsme nejenom činnost a poslání našeho spolku (DES OP), ale i spoustu věcí kolem.

 

Zajeli jsme se podívat na tehdy naše nové tůňky pro obojživelníky, zimoviště vodních ptáků na Berounce a řešili jsme i příšerný nepořádek na lokalitě po bezdomovcích.

Mimo jiné jsme se bavili i o dalších věcech i tématech, a tak není divu, že téměř po roce (27. 3. 2019) jsme se potkali znova a vyrazili spolu opět do terénu. V tu dobu jsme řešili migraci obojživelníků, padlý dub v Lomanech, obnovu původních dřevin v krajině a další stanoviště zejména pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin.

Jelikož jsme se tentokrát pohybovali po širším území Plzeňského kraje, začali jsme našemu putování říkat „Inspekční cesta“. Jelikož byl ze strany paní radní zájem o dění v kraji i po té konkrétní a praktické stránce, tak z „První inspekční cesty“ vznikla „Inspekční cesta druhá“, která se uskutečnila koncem letošního září (23. 9. 2019).
 
Tentokrát jsme se s paní radní Radkou Trylčovou a fotografkou Taťánou Typltovou vydali do ptačí rezervace Nový rybník u Líní (PS), kde se v rámci managementu rezervace na zimu snižovala vodní hladina, tak aby se aktuálně tato jedna z nejcennějších vodních ploch ještě více zatraktivnila pro protahující ptáky. Zároveň jsme řešili i kvalitu vody, naplaveniny bahna a samozřejmě některé druhy na lokalitě žijících živočichů.

Následně jsme se přesunuli do Rokycan za kolegou Pavlem Moulisem na prohlídku jeho Záchranné stanice živočichů Rokycany. Kolega paní radní provedl po léčebném areálu, představil některé zvířecí pacienty a hlavně nás seznámil se svými projekty ekologické výchovy.

Cestou na úřad jsme se ještě zastavili u dálnice na Prahu, kde si paní radní chtěla ověřit stav a funkčnost nového oplocení dálničního úseku. Plot zabraňující pronikání zvěře na dálnici je nejenom velice důležitý, ale hlavně bytelný.

V průběhu celé „Inspekční cesty“ jsme řešili nejen aktuální témata, ale i to, co se bude do budoucna stavět, realizovat a měnit.
 
Pozitivní je i skutečnost, že zároveň jsme se domlouvali na dalším výjezdu a „Inspekční cestě“, a já jsem rád, že konečně se za 25 let naší činnosti našel již druhý věcně kompetentní politik, který je ochoten sednout do mého zašlého služebního zásahového vozu, nazout si brodivé holiny, vlézt do vody a prodírat se rákosím a kopřivami jen proto, aby byl v obraze a mohl věci řešit. Děkuji a více na fotografiích od Taťány Typltové.