Tiskové zprávy

27.8.2019 Eda a Mira asi mimo signál!

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

27. 8. 2019
 
Eda a Míra se nehlásí, pravděpodobně jsou mimo signál.
Vysílačka, kterou jsou oba čápi vybaveni, pečlivě a v pravidelných intervalech zaznamenává všechna důležitá data. Jednou za čas a opět v pravidelných intervalech, když jsou ptáci v dosahu mobilní sítě operátorů, je pak odešle formou „SMS“ do centrálního počítače, kde jsou zaznamenána a zpracovávána.
 
Bohužel, Míra ani Eda již druhý den žádná data neodeslali.
Příčin, proč tomu tak je, může být hned několik. Od toho, že se oba ptáci momentálně zdržují mimo dosah mobilní sítě, přes poruchu na vysílačce až po úhyn zvířete. Zatím věříme, že jsou mimo signál, odpočívají, čekají na příhodný vítr a budou pokračovat dál. 
 
Další dny rozhodnou a věříme, že se ptáci opět ozvou a nahlásí.
 
V příloze máte od Bohumila Máška jak aktualizovanou mapu s posledními záznamy, tak fotografie a informace, které Bohouš vyštrachal na internetu, když prověřoval, co a jak je reálné. Bohouši děkujeme!

https://www.youtube.com/watch?v=KYpOaOCrS24