Tiskové zprávy

23.2.2019 Hnízda čápů černých JČ

Čapí víkend.
Zatímco v pátek jsme s kolegy a městem Nové Hrady řešili hnízdo čápa bílého, sobota byla ve znamení čápů černých. Začínali jsme dopoledne kousek od Třeboně u obce Žíteč. Tady se osazovala na obrovský dub nová hnízdní podložka pro čápa černého místo původního hnízda, které loni spadlo po odlomení nosné větve. Místní kolegové, ornitologové a jeden fotograf se rozhodli, že by bylo dobré dát čápům další šanci a společně se správou CHKO Třeboňsko nás požádali o realizaci akce.

Odpoledne jsme se pak cestou zpět stavěli ještě u Vodňan na kontrolu rovněž námi osazených dvou hnízdních podložek pro čápa černého v roce 2016. Tady obě dvě podložky nebyly zatím čápem obsazeny, ale jejich stav je výborný a čekají už jen na čapí rodinku.

Více na přiložených fotografiích a děkuji všem zúčastněným.