Tiskové zprávy

26.12.2017 Chlumonoš

Letošní Chlumonoš byl hodně o čarování, koledách a dětské radosti.

Podle nově upraveného scénáře Chlumonoš  v lese kouzlem rozsvítil místo tradičního vánočního stromečku nejdříve kmen buku po své levé ruce. U kmene buku však žádné dárky nebyly, a tak Chlumonoš začaroval podruhé a rozsvítil kmen druhého po ruce pravé, ale ani tady žádné dárky nebyly. Proto se čarování ujal sám anděl, který dárky přičaroval přímo z nebe. V osvíceném proutěném košíku doslova sjely z korun stromů na zem a potěšily všechny děti.

Nově nás letos Emička Nováčková při zpěvu koled doprovodila na flétnu a zahrála „Pásli ovce Valaši“ a „Nesem vám noviny“.  Díky tomuto krásnému hudebnímu doprovodu zněly koledy pod Chlumem mnohem vánočněji než kdy jindy.

Více už na přiložených fotografiích a děkuji všem zúčastněným za přípravu akce i její realizaci. Jmenovitě pak zejména Chlumonošovi – Bohuslavu Ježdíkovi, andělovi – Kateřině Vitákové, příprava - Petru Burgetovi, fotografovi – Petru Jakubikovi a dalším.