Tiskové zprávy

24.5.2017 Kalous ušatý

Další kalous ušatý (24. 5. 2017 Plzeň - Slovany, 13.ZŠ Habrmannova ul.)

Strážníci odchytové skupiny Městské policie Plzeň vyjížděli včera k hlášenému nálezu mláděte sovy. Jelikož si nebyli jisti nutností mládě z lokality odvážet, zavolali k nám na stanici a případ jsme řešili společně. Dojel jsem na místo a za normálních okolností bych mládě pouze vysadil do koruny stromů, rozehnal přihlížející dav a dál to neřešil. Pokud by to bylo v lese, tak bych mládě nechal tam, kde je, jelikož je už dost velké a suverénně poletuje. Tady však bylo nutné zároveň zapůsobit i v rámci ekologické výchovy, a tak jsem vyzdvihl správný postup strážníků, kteří nám nejdříve zavolali, než mládě odvezli, a zároveň vysvětlil i hnízdní biologii kalouse ušatého. Všichni se pak se sovičkou vyfotografovali a já řekl, že ji před setměním na lokalitu nálezu zase vrátím. Na stanici jsem dal mladému kalousovi ornitologický kroužek, na cestu k večeři dva křečky a před setměním ho na lokalitě vypustil. Více na přiložených fotografiích, včetně označení místa rozpadlého hnízda po strakách, kde se malý kalous původně vylíhl. Nález takto velkého mláděte kalouse ušatého mimo hnízdo je zcela běžný, jelikož kalousové si vlastní hnízdo nestaví a využívají k hnízdění hnízda ptáků jiných. Kolikrát se jedná o malá hnízda, třeba holuba či sojky, a tak není divu, že pár dní po vylíhnutí se už mladí kalousové rozlézají po okolních větvích nebo je rodiče nějaký čas krmí i na zemi. Když je na lokalitě dostatek zeleně a stromů, stačí pak takovéto mládě ze země posadit do keře či koruny stromu, a je problém vyřešen. Děkuji kolegům od Městské policie za ukázkový přístup a hlavně pomoc při řešení jednotlivých zásahů. V těchto dnech je toho totiž tolik, máme všichni co dělat, abychom to zvládali. Zároveň děkuji i personálu místní ZŠ, který se nejenom aktivně zapojil, ale že mi umožnil návštěvu oploceného areálu v podvečerních hodinách.