Tiskové zprávy

2.11.15 Blbákov, aneb u blbečků na dvorečku

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Název - téma:

Blbákov, aneb u blbečků na dvorečku.

Ze dne:

2.11. 2015

Místo konání:

Plzeň

Vlastní zpráva:

Není to ani rok, co jsme hlasitě, dodatečně a složitě řešili nedostatečně zabezpečené skleněné protihlukové stěny na nově postaveném silničním mostu západního okruhu kolem Plzně.

Když už konečně díky médiím a iniciativě R. Jurečka i náš regionální správce krajských komunikací (SÚS Kralovice), investor i všichni ti, co za to mohli a pochopili, že je to problém, který je třeba řešit, přichází nám v těchto dnech České dráhy se svou mega rekonstrukcí vlakového koridoru z Plzně na Prahu.

Akce za několik miliard, neskutečného rozměru unikátních technických i technologických vymožeností.  Tato, v současné době v regionu snad nejzásadnější a nejsledovanější akce, má ovšem drobnou, byť zásadní, vadu na kráse. Všechny skleněné protihlukové stěny, co jsou nově budovány na všech mostech nové železniční tratě, nejsou dostatečně zabezpečené proti nárazu a kolizi volně žijícího ptactva. Přesněji řečeno, úplně ten samý problém, který řešíme již 20 let stále dokola, o kterém se ví a mluví a ve skutečnosti by vůbec být nemusel.

Ročně se na celém světě zabije o skleněné a zrcadlové plochy 2.000.000 ptáků, naše město a nejen naše, má na tomto hodně střízlivém odhadu svůj podíl několika stovek ptáků ne-li tisíců. Kdybych měl vypsat jenom kritická místa, budovy, všechny ty autosalony, architektonické skvosty, čekárny na HD, protihlukové stěny, spojovací tunely u školek atd., byl bych jenom v Plzni na minimálně pěti stech místech a lokalitách, kde ročně uhynou desítky až stovky ptáků!

Proč tedy stále a stále vznikají nové a nové? Proč opět v tomto směru totálně selhal jak projektant, tak úřady, které stavbu povolovaly a technicky řešily?

Pravda, určitý posun na skleněných plochách vidět je, nejsou tam nalepené nefunkční siluety dravců a někde se nám objevují široké pruhy rozbíjející velké plochy skel, ale bohužel to je zejména pro menší druhy ptáků málo.

Celkově se tento problém týká nejenom protihlukových stěn, ale i nově zrekonstruovaného podchodu v zastávce Plzeň – Doubravka. Ten je pro jistotu i bez pruhů celý skleněný.

PS: Většina druhů volně žijícího ptactva (cca 90%) migruje a táhne, a to dvakrát do roka (z jara a na podzim). K tomuto přirozenému projevu a chování využívají ptáci hlavně vegetační pásy, vodoteče, zeleň, údolní nivy a všechno to, co má souvislý pás zeleně. Potoky, řeky, ale i železniční koridory jim pak slouží jako orientační prvky a tahové dálnice. Nechci ani domýšlet kolik ptáků, a nejen těch místních, se zabije a zmrzačí o nově postavené skleněné plochy na rekonstruované železniční trati na Prahu? Zejména když skleněné plochy jsou hlavně právě na mostech přes řeku, potok a údolní nivy nedostatečně zabezpečené.

PSS: Je to tři týdny co jsem seděl ve studiu Českého rozhlasu Plzeň, v průběhu živého vysílání volalo do studia několik posluchačů, kteří nemohli pochopit, proč nejsem schopen

prosadit, aby všechny ty skleněné plochy, o kterých jsem mluvil, byly řádně proti nárazu ptáků zabezpečeny. Nedokázal jsem jim to vysvětlit a jak je vidět, tak jejich kritika byla namístě a oprávněná, jelikož během těchto dvou týdnů přibyly další popravčí plochy právě na rekonstruované trati.

Nelogické, nekoncepční a hlavně úplně zbytečné!

Prostě Blbákov a stále dokola!

Na fotografiích:

Aktuální stav na rekonstruované železniční trati Plzeň – Praha.


Zpracoval:

 

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)