Tiskové zprávy

7.11.13 Čáp z Makova v Německu

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

Adoptované mládě z Makova hnízdil letos v Německu

 

Ze dne: 

7.11. 2013

 

Místo konání:

Štěkeň – Makov- Plzeň - Burgliebenau

 

Vlastní zpráva:

 

Náš příběh tentokrát začíná v jižních Čechách v roce 2009.  V obci Šťěkeň u Strakonic, kde místní obyvatelé postavili čápům bílým stožár a na něm umělou hnízdní podložku. S velkým napětím pak čekali, zda ji čápi obsadí a vyvedou mláďata. Jak si většina lidí přála, tak se stalo, jenže čapí pár měl toho roku smůlu a jeden z rodičů přišel v době sezení na vejcích o život. Kolega Libor Šejna, který vede místně příslušnou záchrannou stanici v Makově, ve své zprávě pro tisk dále uvádí:

 

                Ve Štěkni u Strakonic lidé letos vybudovali pro čapí rodinku novou hnízdní podložku. Na jejich přílet proto všichni netrpělivě čekali. Čápi opravdu přiletěli, zahnízdili a stali se miláčky celé vesnice. O to větší ranou bylo, když lidé našli čápa mrtvého na poli. Tělocvikář Jiří Vlasák vyšplhal do hnízda, zabalil ještě teplá vejce do ručníku a dal do batohu. Vejce putovala do ZSŽ Makov ………

 

Vyseděla je slepice.

Vejce byla ve stanici v Makově podstrčena pod kvočnu.Ta vajíčka po dvaceti dnech vyseděla a ve věku cca 2 týdnů jsme si pak tři mláďata převezli k nám do Plzně. Každý rok totiž kontrolujeme desítky čapích hnízd na Plzeňsku a máme docela slušný přehled kolik kde a jak velkých je mláďat je.  Našim společným cílem pak bylo najít náhradní adoptivní rodinu pro tři malé čápíky z Makova. To se nám povedlo, a tak mláďata putovala na náhradní hnízda:

 

I. mládě (č. kroužku YY 833) adoptováno 4.7. 2009 do náhrad.  hnízda v Tachově (TC)

V den adopce na hnízdě dvě přibližně stejně velká mláďata čápa bílého a jedno nevylíhlé vejce (2+1).

 

II. mládě (č. kroužku YY 829) adoptováno 4.7. 2009 do náhrad. hnízda v Souměři (TC)

V den adopce na hnízdě tři přibližně stejně velká mláďata čápa bílého, přičemž jedno z původních mláďat výrazně menší a slabší (3+1).

 

III. mládě (č. kroužku YY 834) adoptováno  4.7. 2009 do náhrad. hnízda v Draženově (DO)

V den adopce na hnízdě tři  přibližně stejně velká mláďata čápa bílého (3+1).

 

Před přiložením dostalo na nohu každé mládě ornitologický kroužek. Ten nám pomáhal nejen při kontrolách úspěšnosti adopce, ale následně i mapuje život okroužkovaného ptáka a další část našeho příběhu.

                                                            

Adoptované mládě z Makova hnízdí v Německu

S velkým potěšením jsme zjistili přes naši kroužkovací stanici (Národní muzeum Praha), že mládě z vejce, tělocvikářem dovezené, kolegou Šejnou zachráněné, jeho slípkou vysezené a námi pak úspěšně adoptované do hnízda v Draženově (DO), hnízdilo letos u sousedů v Německu. To dokládají i informace od Německých kolegů, kteří našeho ptáka celkem po 1460 dnech od kroužkování dvakrát odečetli přímo na hnízdě.  Viz zpětné hlášení:

 

 

Fotodokumentace:

Kvočna ze ZŽ v Makově (foto L. Šejna)

Adopce do hnízda v Draženově (foto Archiv DES OP)

 

 

 

 

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)