Tiskové zprávy

25.8.12 Rekonstrukce hnízda čápa bílého

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

Rekonstrukce hnízda čápa bílého.

 

Ze dne:

25.8. 2012

 

Místo konání:

Janovice nad Úhlavou (KT)

 

Vlastní zpráva:

Již od loňského roku plánovaná rekonstrukce čapího hnízda na 29m vysokém komíně bývalého lihovaru uprostřed Janovic proběhla o tomto víkendu. V sobotu 25.8. 2012 jsme (za technické podpory profesionálních hasičů z Klatov) sundali staré přetížené hnízdo, ubourali jednu šichtu zvětralých cihel a osadili novou hnízdní podložku. Celou akci značně komplikovalo proměnlivé počasí a poměrně silný nárazový vítr.

 

Akce začínala v sobotu ráno, krátce po deváté hodině. Bez profesionálních hasičů z Klatov bychom se na hnízdo vůbec nedostali, proto jsme rádi, že nám vyšli opět maximálně vstříc. Domluva byla perfektní, žebřík dosáhl až k hnízdu a opět se ukázalo, že spolupráce mezi profesionálními záchranáři a ochránci přírody funguje. Děkujeme kolegům hasičům za poskytnutý servis a techniku.

 

První k hnízdu vystoupal kolega Miloš Paisker, který během dvaceti minut snížil cca 1,5m vysoké a do boku vychýlené hnízdo na třetinu. Bohužel však zjistil, že původní dřevěná hnízdní podložka je shnilá a je třeba ji vyměnit. Po rychlé konzultaci s majitelem komína jsme tedy sundali hnízdo celé i s podložkou a začali dole připravovat novou, kovovou.

 

Při demontáži původní dřevěné hnízdní podložky se ukázalo, že zejména návětrná strana komína je značně poškozena a že mezi cihlami chybí malta. Vše drželo jen volně ložené na sobě, v jednom místě přepásané kovovým plátem. Betonový věnec na horní hraně komína téměř nebyl a minimálně pět řad cihel na návětrné straně bylo bez malty. Obrovské hnízdo drželo jen svojí vahou a vpletené do dvou hromosvodů by pravděpodobně spadlo i s horní částí komína.     

 

K tomu všemu začal foukat silný boční vítr, a tak kolega Paisker slezl dolů, abych ho vystřídal já a prověřil stav komína. Když jsem vylezl nahoru, nevěřil jsem vlastním očím. Horní řada cihel šla odlamovat rukama jako perník, a to, že hnízdo nespadlo i s kusem komína byl spíše zázrak. Vše drželo jen díky jeho hmotnosti. Navíc cihly pod skruží byly volné a bylo by dobré komín minimálně metr ubourat a nebo opravit. Přičemž opravit  znamená ubourat a postavit znova. Mimo jiné, právě mohutné ocelové skruže nám nedovolily v bourání komína z hasičského žebříku pokračovat. Je to na plošinu či jeřábovou klec. Shodit dolů několik desítek kilogramů vážící skruž je obrovské riziko, jelikož komín sousedí hned s budovami, plotem atd.

 

S ohledem na aktuální stav byla ubourána pouze jedna šichta cihel a zvětralý betonový věnec těsně nad ocelovou skruží. Následně  bylo osazeno armovací síto s novým hnízdním základem a vše připraveno pro čápy k novému hnízdění. Zároveň bylo majiteli objektu doporučeno, aby komín uboural a zabezpečil co nejdříve.  

 

 

Silný bočný vítr značně zkomplikoval i závěrečný úklid. Dolů shazovaný hnízdní materiál byl větrem roznášen i na střechy okolních budov a dvory. Bohužel jsme si počasí nemohli vybírat a akci bylo třeba udělat co nejdříve. Žádat výjezd hasičů k jednomu hnízdu na etapy je nepřípustné, a tak jsme ve finále museli ještě, krom úklidu střech a dvora v objektu pod hnízdem, umýt i dvě osobní auta zaparkovaná v sousedním dvoře u náměstí, cca 70 m od paty komína. Původně to vypadalo, že budeme muset rozzuřenému pánovi uklidit i ložnici, jelikož o rekonstrukci hnízda nevěděl a nechal si otevřené okno. Ve finále se spokojil pouze s auty. Ano, možná je opravdu pro někoho nepochopitelné, že si kolega Paisker z komína nevšiml, že drobné částečky kompostu létají tak daleko, ale na druhou stranu měl co dělat se samotnou rekonstrukcí hnízda a pak s cihlami, které nemohl na komíně ani udržet.

 

Akce byla realizována v rámci projektu druhové ochrany. Tento projekt je z části financován a podpořen Plzeňským krajským úřadem, který se stará, monitoruje a pečuje o všechna hnízda čápů bílých i černých v Plzeňském kraji. Za dobu trvání projektu jsme díky tomuto orgánu ochrany přírody  zrekonstruovali a upravili přes 90 hnízd a hnízdišť.

 

Závěrem děkuji všem zúčastněným za odvedenou práci a podporu. Zvětralý komín čapí hnízdo ještě nějaký ten rok unese, ale pokud majitel komín neopraví, tak každé další snižování hnízda bude čím dál nebezpečnější a náročnější. Už dnes to bylo hodně náročné!   

   

  

Na fotografii:

Plánovaná rekonstrukce hnízda čápa bílého v obci Janovice nad Úhlavou.

Úklid hnízdního materiálu a nová hnízdní podložka.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň, DES OP (777 145 960)